Lyssna på sidan Lyssna

Processen med Uniper går framåt!

Idag besökte en delegation från Unipers tekniska team Sollefteå för att fortsätta planerna på att etablera en anläggning för förnybar produktion av flygbränsle.

Diskussionerna täckte allt från markförhållanden till boendemöjligheter för de som kommer att arbeta här under byggperioden.

Vi passade på att ställa några frågor till Hans Pahlin som är projektledare i Sollefteå kommun i samband med dagens träff.

Vad handlade mötet idag om?

- Vi håller regelbundna möten med Uniper om projektet, och diskussionerna fokuserar främst på tekniska detaljer. Det är en omfattande anläggning som planeras, och det finns mycket att överväga. Men samtalen blir allt mer specifika och detaljerade, och projektet gör ständiga framsteg. Idag talade vi bland annatt om boendemöjligheter för de som ska bygga anläggningen.

Byggstart är 2026 och anläggningen är beräknad att stå klar 2029, men tidsplanen har skjutits upp. Vad beror det på?

- Det är en stor anläggning som ska byggas, och processen involverar inte bara oss och Uniper utan även flera myndigheter som behöver göra egna utredningar, granskningar och utfärda tillstånd. Vi arbetar för att effektivisera vår del av processen, men vi kan inte påverka myndigheternas handläggningstider. Samtidigt är det viktigt att påpeka att vi kommer att börja se fördelar redan under byggperioden som är beräknad att börja 2026.

Uniper har meddelat att deras samarbetspartner Sasol ecoFT inte längre är delägare. Påverkar detta projektet?

- Det påverkar inte vårt arbete. Vi har ett avtal med Uniper om projektet, och de har upprepade gånger betonat att det är ett prioriterat projekt i deras arbete med omställningen. Senast idag. Med EU:s beslut om att flygbranschen måste ställa om till minst 20% hållbart flygbränsle till 2035, och 63% till 2050, kommer efterfrågan att finnas. De resurser och tid som Uniper investerar och de diskussioner vi för går framåt. Jag tror att jag pratar för alla som är involverade i arbetet om att vi alla är övertygade om att projektet kommer att bli framgångsrikt, avslutar Hans Pahlin.