Lyssna på sidan Lyssna

Medel för utveckling av Höga Kustens landsbygder

Landsbygdsrådet i Sollefteå kommun och Bygderådet i Örnsköldsvik ställde sig frågan om vad som förväntas av bygder i tider av kriser och hur bygder kan stärka sig i sitt arbete med beredskap. Samtalen ledde till en projektansökan för MSEK 1,6 till Leader Höga Kusten som idag fick bifall.

Projektet kommer att pågå under två år och kommer under tiden bland annat att erbjuda kunskapspaket inom klimat och lokal beredskap, framtagande av beredskapsplaner, möjlighet till investeringsmedel kopplat till lokala behov och erfarenhetsutbyte till fem bygder i vardera kommun.

Läs mer här: Beviljade-projekt-240208_LeaderHogaKusten.pdf Länk till annan webbplats.