Lyssna på sidan Lyssna

Utlysning av stipendier

För andra året inbjuder Lars-Gunnar Hägglunds stiftelse för barn- och ungdomsidrott i Sollefteå kommun klubbar och föreningar som bedriver idrottsverksamhet för barn- och ungdomar i Sollefteå kommun att inkomma med förslag till 2023 års stipendiater.

Stiftelsen lämnar ett stipendium för träning och utveckling till minst en pojke och en flicka i åldern 15 – 18 år.

Varje klubb/förening äger rätt att nominera två kandidater.

Mottagare av stipendium ska vara lovande och framstående för sin ålder i sin idrott och därtill en god förebild för sina yngre kamrater. Mottagare får inte vara professionell utövare av sin idrott.

För utdelning av 2023 års stipendium som utdelas under 2024 kan ungdomar födda mellan 1 januari 2005 och 31 dec 2008 och som varit folkbokförda sedan i vart fall den 1 januari 2021 nomineras.

Nomineringar ska innehålla namn, personnummer, meritförteckning samt motivering och vara stiftelsen tillhanda senast den 31 mars 2024.

Frågor besvaras av Maria Lindsbo, 0620-682064

Nomineringar skickas till maria.lindsbo@solleftea.se