Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå är årets landsbygdskommun!

Varje år utser organisationen Hela Sverige Ska Leva pristagaren för årets landsbygdskommun. Utmärkelsen tilldelas den kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för balans mellan tätort och landsbygd, samt som har en tydlig ståndpunkt att alla områden i en kommun behöver utvecklas för att hela kommunen ska leva.

Priset delades ut idag under förmiddagen med följande motivering:

"Sollefteå kommun tillvaratar drivkraften i hela kommunen. Satsar på skolor på landsbygden, stöttar föreningsliv och civilsamhälle och verkar för god samhällsservice. Arbetet görs både genom medborgardialoger och monetära tillskott. Kommunledningen har landsbygdsfrågan högt på agendan och arbetet sker i nära samarbete med andra intressenter. Sollefteå kommun är verkligen en förebild och välförtjänta att bli Årets kommun 2023."

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande och Maaike Smit, Hållbarhets- och landsbygdsutvecklare, var på plats och tog emot utmärkelsen.

- Det här är en av de finaste utmärkelser som en kommun kan få i Sverige. Vi är väldigt stolta och glada över att få ta emot detta pris. Det visar att vårt arbete för en levande landsbygd uppmärksammas och värdesätts även nationellt. Förhoppningsvis kan vi vara en förebild för andra kommuner som vill arbeta för att skapa balans mellan stad och land, säger Johan Andersson.