Lyssna på sidan Lyssna

Försvarsministern besökte Sollefteå

Idag besökte Försvarsminister Pål Jonson Sollefteå och regementet I21 för att bland annat få insikt om förutsättningarna och regementets tillväxt.

Detta var ministerns andra besök i Sollefteå och I21, och mycket har hänt sedan det föregående besöket för ett år sedan.

- Jag ser att verksamheten fortsätter att växa och utvecklas. Jag är imponerad av det engagemang som finns både i samhället och hos kommunen. Det har en stor betydelse och underlättar mycket. Försvarsmakten expanderar även på andra platser runt om i landet, och det har ibland varit en utmaning att få förståelse för att verksamheten växer. Men det engagemang som finns här, underlättar och betyder mycket, sa försvarsminister Pål Jonson vid sitt besök.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, närvarade vid besöket och betonade att kommunen är redo att stödja försvarsmaktens tillväxt i vår region.

- Västernorrland har en central roll för Sveriges Totalförsvar, vår geografisk position och enastående tillgångar, med bland annat övningsfält, skjutfält och närhet till viktiga vägar, flygplatser och hamnar. Mitt budskap till ministern är att vi är redo att fortsätta göra vårt yttersta för att underlätta Försvarsmaktens expansion i Sollefteå och Västernorrland, säger Johan Andersson.

För Försvarsmakten utgör just nu den största utmaningen att klara av den snabba tillväxttakten. På rekordkort tid har det svenska försvaret gått från nedrustning till en snabb upprustning, och nu märks konsekvenserna alltmer på olika håll.

- Den stora utmaningen är att Försvarsmakten behöver växa snabbare. Vi har höga förväntningar från politikens sida på tillväxten. Då måste vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för Försvarsmakten. Det handlar om alltifrån personal, infrastruktur och materiell. När vi blir fullt ut medlemmar i NATO blir vi säkrare, men det betyder inte att vi kan slå av på utvecklingstakten. NATO ställer krav på att vi har en egen grundläggande försvarsförmåga, avslutade försvarsminister Pål Jonson.