Lyssna på sidan Lyssna

Förändringar i förskoleverksamheten i Sollefteå stad

Sollefteå kommun möter förändringar och utmaningar när det gäller förskoleverksamheten. Med minskningen i antalet barn i förskoleåldern riskerar verksamheten en situation där nästan var fjärde plats i förskolan står tom under höstterminen 2024.

Med anledning av migrationskrisen öppnade Sollefteå kommun snabbt nya förskolor för att möta behovet, såväl Barnens- som Hågesta förskola öppnades. Dessutom har Fyrklöverns förskola i Långsele utökat sitt utrymme för att rymma fler barn.

Tyvärr har Sollefteå kommun de senaste åren märkt av en betydande minskning av antalet barn i förskoleåldern på grund av minskat barnafödande. Detta är en trend som påverkar hela Sverige.

Enligt prognoser för höstterminen 2024 förväntas Sollefteå kommun ha 378 barn i tätorten med 502 tillgängliga förskoleplatser. Detta innebär att antalet platser krafitgt överstiger det förväntade behovet av förskoleplatser. Utmaningen består i att minska antalet tomma platser eller att successivt dra ner på bemanning till förmån för tomma platser.

Avveckling av Regnbågens förskola

Därför föreslår förvaltningen nu att Regnbågens förskola på Ärtriksvägen ska avvecklas till höstterminen 2024. Skälet till att Regnbågens förskola identifierats är att förskolan är liten vilket innebär att förändringen påverkar minst antal barn och vårdnadshavare. Lokalerna är inte optimala för förskoleverksamhet och är något mer slitna än andra förskolor i området. Samt att det finns andra förskolor i närområdet med lediga platser.

Totalt kommer 25 barn att påverkas och vårdnadshavare kommer att erbjudas möjlighet att välja en ny förskola till hösten 2024. Förvaltningen kommer att göra särskilda insatser för att övergången till en ny förskola ska bli så smidig och enkel som möjligt. Personalen kommer att erbjudas anställning på andra förskolor som de önskar.

Processen framåt

Medarbetare på förskolan har informerats om förslaget och även vårdnadshavare har fått information via e-post. De fackliga organisationerna har informerats om förslaget. I nästa steg kommer vårdnadshavare att bjudas in till ett dialogmöte. Ett slutgiltigt beslut om nedläggning av en förskola är en fråga för fullmäktige.