Lyssna på sidan Lyssna

Nämforsen blir ett världsarv…

Nämforsen i Näsåker (Sollefteå kommun) blir ett världsarv om stiftelsen Nämforsen styrelse får som den vill. Styrelsen har beslutat att arbeta för en världsarvsansökan.

Nämforsen, Näsåker, Sollefteå kommun i Höga Kusten är med sina 2600 kända hällristningsfigurer landet i särklass största hällristningsområde. De äldsta ristningarna anses vara över 6000 år gamla och ny forskning visar att de yngsta ristningarna med stor sannolikhet är från början av bronsåldern (1800–500 f.Kr.). Hällristningarna, med ca 17 000 besökare årligen, är i dag klassat som riksintresse och är tillsammans med länets äldsta och fyndrikaste boplatser, ett unikt område som inte har sin motsvarighet någon annan stans i världen.

– Nämforsens hällristningar är en oslipad diamant, nu är det dags att vi slipar diamanten. Nämforsen har allt som krävs för att kunna bli ett världsarv. Något som funnits där i flera tusen år, en plats dit människor vandrat, bosatt sig och lämnat meddelanden till oss i form av hällristningar, säger Elisabeth Sjöström, ordförande i Stiftelsen Nämforsen och ordförande i kommunfullmäktige i Sollefteå.

Stiftelsen Nämforsen kommer att arbeta vidare för att en världsarvsansökan tas fram. Ett första steg är att uppvakta länsstyrelsen.

Fakta: världsarv och världsarvsansökan

Världsarv utses av Unesco, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Enligt Unesco är ett världsarv är en plats som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Det finns idag över 1000 världsarv i 167 länder. I Sverige har Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet regeringens uppdrag att lämna förslag på platser som har så stora universella värden att de kan bli aktuella för inskrivning på världsarvslistan. I Sverige finns det 15 världsarv. Det senaste är hälsingegårdarna som utsågs 2012 och i Västernorrland ligger världsarvet Höga kusten/Kvarkens skärgård som utsågs år 2000.

Fakta: Stiftelsen Nämforsen

Stiftelsen Nämforsens ändamål är att främja utvecklingen av aktiviteter kring Nämforsen ur turist-, rekreations, och kulturminnesvårdssynpunkt.

Stiftelsebildare är Sollefteå kommun, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Umeå Universitet och Ådals-Lidens Hembygdsförening. Adjungerade i styrelsen är Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Byalaget Näsåkers samverkan.