Lyssna på sidan Lyssna

Mark- och Miljödomstolen avvisar överklagan gällande Hamre!

Mark- och miljödomstolen har avvisat överklagan gällande detaljplanen för Hamre. Det var i augusti som detaljplanen för Hamre överklagades av en privatperson.

En månad senare står det klart att Mark- och miljödomstolen avvisat överklagan. Handläggningen från Mark- och miljödomstolen har gått mycket snabbare än väntat och planerat.

- Det är glädjande att Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet av detaljplanen för Hamre så snabbt och tydligt. Det känns bra att processen, som kommer att ge hundratals nya arbetstillfällen till Långsele och Sollefteå kommun, nu kan fortsätta enligt plan, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen senast 11 oktober.