Lyssna på sidan Lyssna

Snart kan du paxa din bussresa!

Sollefteå kommun tar tillsammans med Din Tur ett banbrytande steg mot att omdefiniera kollektivtrafiken i ett nytt projekt, paxa.

Paxa är ett helt nytt sätt att resa kollektivt på resenärens villkor, så kallad on demand, genom att resan bokas via en app snarare än att följa en traditionell tidtabell eller linjesträckning. Appen möjliggör bokning av resor till och från virtuella och befintliga hållplatser i Sollefteå stad, och resan optimeras sedan baserat på var och när resenärerna vill resa. Dessutom, om flera personer bokar en resa i samma riktning, kommer de att resa tillsammans, vilket optimerar resrutten och minskar miljöpåverkan.

Paxa kan bli ett betydande komplement till den befintliga kollektivtrafiken och kommer att kraftigt kunna förbättra äldre och yngres möjligheter att resa hållbart till skola, arbete och fritidsaktiviteter inom Sollefteå tätort.

- Vi är mycket glada att introducera paxa i vår kommun. Detta blir ett verkligt komplement för främst våra äldre och unga som nu kan röra sig i Sollefteå tätort på ett mycket mer effektivt och bekvämt sätt. Det här projektet kommer att pågå under ett år och om det är framgångsrikt finns alla möjligheter att utveckla och utvidga det" säger Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande.

- Paxa-projektet representerar inte bara en ny form av resande - det är en innovation som har potential att omdefiniera framtidens kollektivtrafik. Med paxa får vi möjligheten att erbjuda ett alternativ till bilen i staden, vilket kommer att underlätta för barn och ungdomar att enklare ta sig till aktiviteter och träffa vänner, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

- En attraktiv kollektivtrafik som dessutom är effektiv är avgörande för att minska vår påverkan på klimatet från transportsektorn. Genom att optimera resrutter och uppmuntra fler människor att dela på transporten kan vi minska vårt klimatavtryck betydligt. Men det här är också en frihetsreform för många äldre som nu enklare kan ta sig till vården, affärer och barnbarnen, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande vård- och omsorgsutskottet.

Paxa kommer att införas i slutet av 2023. Paxa-bussen kommer att trafikera Sollefteå tätort under ett år och därefter utvärderas. Mer information om paxa kommer att komma inom kort. Projektet beräknas kosta ca 3 miljoner kronor.