Lyssna på sidan Lyssna

Första spadtaget för massor av nya jobbmöjligheter

Martin Höhler och Johan Andersson tar det första spadtaget

Martin Höhler och Johan Andersson tar det första spadtaget

Idag (13/6) togs första spadtaget för E.Ons stora investering i elnätet i Sollefteå kommun. Denna investering och uppgradering av elnätet utgör en viktig del i arbetet med att etablera nya investeringar och jobbmöjligheter, framför allt i Hamre-området.

Själva arbetet och investeringen beräknas pågå fram till hösten 2025, och som mest kommer cirka 150 personer att vara sysselsatta med investeringsprojektet. Bara under 2023 kommer E.On att investera 85 miljoner kronor i Sollefteå kommun.

Arbetet innebär uppförandet av en ny stamnätsstation i Nässe. Detta sker i samarbete med Svenska kraftnät, som bygger ett nytt ställverk på 400 kV i direkt anslutning. Samtidigt påbörjas bygget av ungefär åtta mil 130 kV-luftledning till Nässe.

- Sverige behöver en ökad energiproduktion för att klara av den gröna omställningen och industrins kommande behov. Detta kräver i sin tur investeringar i elnätet. Detta är ett symboliskt spadtag inte bara för investeringar i elnätet, utan också för alla de investeringar som planeras i området, sa Martin Höhler, VD för E.ON Energidistribution.

- Detta spadtag symboliserar startskottet för mycket mer. Det är en viktig pusselbitför att få produktionen av hållbart flygbränsle i Hamre att bli verklighet, samt för att möjliggöra fler industrietableringar i vår kommun. Men detta är inte enbart ett symboliskt spadtag, utan även starten för det faktiska arbetet med de stora investeringar som planeras i Sollefteå kommun, sa Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun.