Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommuns remissvar om avveckling av trafikplikt på Höga Kusten Airport

Staten har genomfört en utredning för att se över ansvaret för det svenska flygplatssystemet. I utredningen finns förslag om att avveckla trafikplikten på linjen Kramfors – Arlanda, något som Sollefteå kommun i remissvar ställer sig mycket negativ till.

Utredningens förslag om att slopa trafikplikten på sträckan Kramfors - Arlanda från och med 2027 innebär i praktiken att Höga Kusten flygplats kommer avvecklas.

Ett sådant beslut skulle få stora konsekvenser för Sollefteå- och Kramfors kommun, som nu tillsammans kommer att arbeta hårt för att behålla trafikplikten.

Ogrundad utredning

En flygplats och de stora tillgänglighetsvinster som det ger jämfört med andra transportsätt är en förutsättning när företag står inför investeringsbeslut och människor väljer boplats.

  • Utredningens förslag har sällsynt dålig tajming. Just nu sker ett trendbrott där vi ser att vårt närområde är mer lockande än på länge för människor och företag. Industrin och totalförsvaret gör stora satsningar som kommer att ge många nya arbetstillfällen de närmsta åren och vi har en av Sveriges snabbast växande besöksdestinationer, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fördel Kramfors – Sollefteå flygplats

Höga Kusten flygplats ligger strategiskt bra till i vårt län och har dessutom en tågstation med koppling mot norr, syd och väst. Istället för att avveckla flygplatsen 2027 bör den utvecklas.

- Utredningen saknar helt en omvärlds- och framtidsanalys. Här borde regeringen ta lärdom från tidigare misstag, att avveckla fungerande verksamheter som är svåra att återuppväcka bör föregås av en noggrann analys. Vi behöver ett mer flexibelt system för trafikplikt som tar hänsyn till tillväxtfaktorer och förändringar i en osäker värld. Regeringen måste beakta den strategiska betydelsen av flygplatsen och inte motarbeta den tillväxt och utveckling som nu sker i vår region", säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun.