Lyssna på sidan Lyssna

Älska mera - vi behöver bli flera!

Födelsetalen i Sverige sjunker och Sollefteå kommun är inget undantag. I 30 kommuner – stora som små – har antalet nyfödda aldrig varit lägre än 2000-talet. Samtliga kommuner i Västernorrland har lägre födelsetal än på mycket länge.

De senaste sex åren har födelsetalet i Sollefteå kommun stadigt sjunkit men 2022 års siffra är den lägsta någonsin. Under 2022 föddes 123 barn som jämförelse är det 86 färre jämfört med 2016. Det låga födelsetalet påverkar inte bara befolkningsutvecklingen men fortsätter utvecklingen påverkar det även den kommunala servicen.

För att lyfta upp frågan och starta en diskussion i samhället och kommunen genomför Sollefteå kommun en temavecka. Under veckan blandar vi lättsamma aktiviteter med seriösa föreläsare, och det mesta kommer att webbsändas.

- Ska vi klara av välfärden framöver så behöver vi helt enkelt bli flera. Om den nuvarande utvecklingen håller i sig kommer det att få långtgående konsekvenser. Tanken med veckan är att få till en debatt om möjligheterna att bilda familj och skaffa barn idag. Det handlar om alltifrån sättet vi möts idag men också om frågor kring mödravården, säger Majed Safaee kommunstrateg på Sollefteå kommun.

- Namnet på temaveckan är hämtat från kultbandet Nylands Järn som redan för 10 år sedan lanserade en genialplan för att lösa befolkningsminskningen. Bandet har också redan anslutit sig till temaveckan, avslutar säger Majed Safaee

Program för veckan

14/ 2 Aquarena firar Alla hjärtans dag. Myskväll på badhuset med tända ljus, musik och det mesta annat som krävs för Alla hjärtans dag stämning på badhuset.

15/2 "Hur kan lusten bli en motor i livet? En resa från IVF och kamp, till glädje och framtidshopp!", Sara Olsson, sexrådgivare (lunchföreläsning)

16/2 Hemlig programpunkt – kommer att avslöjas den 16 februari

17/2 – Mödravården i Sollefteå – stöd och hjälp för dig som väntar barn (lunchföreläsning)

17/2 – Mysfredag med Lustpodden — lust och idéer för par, inför helgen.

Eventuella ändringar kan komma. Håll utkik på www.solleftea.se Länk till annan webbplats. för programmet.