Lyssna på sidan Lyssna

Kraftigt sjunkande födelsetal leder till minskad befolkning

Preliminära siffror visar att befolkningen i Sollefteå kommun minskade med 143 personer under 2022. Det trots positiva inflyttningssiffror.

Utvecklingen med ett positivt flyttnetto fortsätter. Under 2022 flyttade 813 personer till Sollefteå kommun och 802 flyttade ut. Däremot minskar födelsetalen vilket påverkar befolkningssiffrorna.

De senaste åren har födelsetalet stadigt sjunkit men 2022 års siffra är den lägsta någonsin. Under 2022 föddes 123 barn som jämförelse är det 86 färre jämfört med 2016.

Under 2022 var födelseöverskottet -157 och de preliminära befolkningssiffrorna var 18 671 personer den sista december 2022.