Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun förlänger avsiktsförklaring med Uniper och Sasol EcoFT

Den 27 april undertecknade Sollefteå kommun en avsiktsförklaring med Uniper för att, tillsammans med Sasol ecoFT, vidare undersöka möjligheterna att etablera ett unikt industriprojekt för hållbart flygbränsle i Långsele, Sollefteå

Sedan dess har arbetet med etableringen pågått för full. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för området samtidigt som Uniper förberett en ansökan till Energimyndigheten för en genomförandestudie under nästa år.

Den avsiktsförklaring som undertecknades i april löper ut den sista december. Parternas avsikt är att teckna ett markanvisningsavtal. För att hinna med detta förlängs avsiktsförklaringen till slutet av januari 2023.

- Arbetet fortgår enligt plan och vi har en bra och löpande dialog med Uniper. För att hinna med att dels få fram ett genomarbetat avtal och dels hantera ärendet politiskt har vi beslutat att förlänga avsiktsförklaringen med en månad, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Ett markanvisningsavtal skrivs när kommunen avser att överlåta mark för en investering eller byggnation i väntan på att detaljplanen ska vinna lagakraft. Ett markanvisningsavtal utgör dock i sig inte en marköverlåtelse utan är en företrädesrätt för en framtida försäljning.