Lyssna på sidan Lyssna

Beslut om föreningsbidrag

Den 6 december fattade kommunstyrelsen om extra stöd till föreningar med anledning av stigande inflation och kriget i Ukraina.

Totalt var 500 000 kr avsatt men kommunstyrelsen valde att skjuta till ytterligare 100 000 kr, totalt 600 000 kr. Totalt inkom ett 60-tal ansökningar som motsvarade över 2,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade om en modell med ett grundbidrag till föreningar samt ca 4% av det belopp man sökt (max 50 000 kr) samt att föreningar med inriktning på rörelse och ungdomar skulle primeras.

Medlen kommer att betalas ut under december till de föreningar som har sökt.