Lyssna på sidan Lyssna

Medel för landsbygdsutveckling

Kommunstyrelsen i Sollefteå har beslutat att avsätta 1,2 miljoner kronor för landsbygdsutveckling och attraktivare centrum i hela kommunen.

Tanken är att medlen ska användas som medfinansiering för att växla upp med projekt medel från t.ex. LEADER som 2023 går in i en ny period med ansökningar. Satsningarna ska ta utgångspunkt i de lokala utvecklingsstrategier som tagits fram i respektive bygd.

Ambitionen är att alla orter ska upplevas som attraktiva, välkomnande och inbjudande för besökare och invånare. Eftersom behoven ser olika ut i olika kommundelar ska prioriteringarna ske lokalt utifrån vad som passar bäst för just den bygden.

- För oss är det av största vikt att hela Sollefteå kommun ges möjlighet att leva och växa. Med dessa pengar kan bygderna själva välja att satsa på det som just den bygden brinner för och vill utveckla framåt. Tillsammans med pengar från exempelvis LEADER Höga Kusten kan medlen växlas upp och skapa ännu mer attraktion på landsbygden och i våra centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (C).

- Landsbygdsutveckling handlar för oss väldigt mycket om att ge förutsättningar för människor att leva, växa, arbeta och bo i hela kommunen. En grundläggande samhällsservice i hela kommunen är avgörande och för oss är beslut som decentraliserar en självklarhet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Birgitta Häggkvist (VI).

- Samhällsföreningen är kittet och byapengen det som underlättar arbetet med att hålla ihop förengslivet och engagera folk som bor i hela kommunen. Ett rikt förengsliv är en styrka för landsbygden som vi ska värna och uppmuntra säger Kjell-Åke Sjöström (V) ordförande för vård och omsorgsutskottet.

Medlen innebär en utbetalning av 100 tkr per bygd. Avgränsningen består i att det går till en förening i de bygder som har en skola, förskola eller ett äldreboende (särskilt boende). Detta då vi vill poängtera vikten av våra mindre byar och samhällen och våra centrum i centralorterna. De bygder som omfattas av satsningen är därmed, Österforse, Graninge, Helgum, Edsele, Resele, Ed, Boteå, Näsåker, Junsele, Ramsele, Långsele och Sollefteå.