Lyssna på sidan Lyssna

Uttalande från kommunfullmäktige

Under dagens kommunfullmäktige beslutade Centerpartiet, Socialdemokraterna, Västra Initiativet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Landsbygdspartiet oberoende samt Kristdemokraterna att anta nedanstående uttalande.

"VI TROR PÅ SOLLEFTEÅ KOMMUN!

Och önskar att Region Västernorrland ska göra detsamma!

Det går åt rätt håll i Kommunen, men befolkningstillväxten och behovet av arbetskraft är fortfarande stora utmaningar. Vi har kommit en bra bit på väg med en återuppbyggnad av I21, tillverkning av flygbränsle i Långsele, renoveringen GB-skolan och möjligheterna till persontrafik på Ådalsbanan.

I dessa stora framtidsfrågor har samtliga partier under de senaste åren samarbetat på ett mycket bra sätt över partigränserna. Tyvärr har inte vi politiker i Sollefteå möjlighet att själva helt styra över utvecklingen i vår kommun. Statens och Regionens vilja och förmåga att bidra till utveckling är också en faktor i sammanhanget.

Statens satsning på ett återuppbyggande av Västernorrlands regemente I21 och upprustningen av Ådalsbanan var mycket välkommen. Nu önskar vi att även Region Västernorrland ska se möjligheterna i Sollefteå kommun och börja återuppbyggnaden av den sjukvårdsverksamhet som lades ner 2016-17.

Vi delar inte farhågan att en utveckling av Sollefteå sjukhus skulle hota verksamhet i Sundsvall och Örnsköldsvik. Först och främst är det inte rimligt att ställa länsinvånarnas behov av sjukvård mot varandra, sedan är det inte så att det finns en viss begränsad mängd välfärd att fördela. Det är politisk vilja och initiativförmåga som är avgörande för vad vi kan erbjuda medborgarna.

Ska den positiva utvecklingen i Kommunen kunna fortsätta behöver Region Västernorrland ändra sin inställning till Sollefteå sjukhus. Försvarsmaktens framtida behov och etableringar av större industrier kommer att kräva ett akut kirurgiskt omhändertagande, något som i förlängningen också möjliggör BB /förlossningsverksamhet i Sollefteå.

Vi vädjar därför till Region Västernorrland att snarast fatta beslut om att öppna den akuta kirurgin i Sollefteå och när den är på plats även öppna upp BB/ förlossning."