Lyssna på sidan Lyssna

Uppmaning att minska elförbrukningen

I stora delar av Sverige och Europa är det ett ansträngt läge när det kommer till elförsörjningen med höga priser och på sina håll oro för elbrist under vintern.

I Sollefteå kommun är elproduktionen och tillgången till el inget problem, däremot har de höga priserna i också börjat nå vår region.

De höga priserna gör att privatpersoner och företag behöver se över sin elförbrukning. Just nu finns inga tecken på att de höga elpriserna i sig skulle påverka kommun organisationen, då ökade elkostnader skulle uppvägas av högre intäkter från Sollefteåforsen. Trots det ska kommunen agera som förebild och bidra till att minska sin elförbrukning.

En uppmaning har därför gått ut till samtliga verksamheter om att se över och om möjligt minska sin elförbrukning. Vilka åtgärder som behöver vidtas beslutas bäst på respektive arbetsplats, där medarbetare och närmaste chef känner till förutsättningarna bäst.

Åtgärder som påverkar barn- och ungdomars möjligheter till lek och rörelse är inte aktuella i första hand. Detta innebär att kommunala skidspår, skidbackar, gymnastikhallar osv kommer att bedrivas som tidigare år.