Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun får ett fint pris!

Webbredaktör Jan Al-deri mottar priset från tf. kommunchef Lars-Olov Wengelin

Webbredaktör Jan Al-deri mottar priset från tf. kommunchef Lars-Olov Wengelin

Sollefteå kommuns webbplats till hör ett av de mest tillgängliga när organisationen FUNKA kartlägger tillgängligheten bland 1785 webbplatser i landet.

Organisationen FUNKA har kartlagt 1785 webbplatsers tillgänglighet enligt lagen om digital offentlig service. Resultatet visar att bara 130 av alla webbplatser lever upp till kraven på tillgänglighet och www.solleftea.se Länk till annan webbplats. tillhör ett av de bästa.

Webbplatserna är testade utifrån 10 utvalda krav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter och kognitiva nedsättningar.

Diplomet från FUNKA överlämnades av tf kommunchef Lars-Olow Wengelin till Jan Al-deri.