Lyssna på sidan Lyssna

Välkommen att träffa Uniper

Kraftverk i Hamre

Den 27 april 2022 skrev Uniper och Sollefteå kommun under en avsiktsförklaring för att, tillsammans med Sydafrikanska Sasol Länk till annan webbplats. ecoFT vidare undersöka möjligheten till etablering av SkyFuelH2 i Långsele.

Genom SkyFuelH2 planerar Uniper att tillsammans med Sasol ecoFT att för första gången använda den så kallade Fischer-Tropsch-tekniken för att tillverka hållbart flygbränsle i industriell skala. Bränslet tillverkas av biomassa samt vätgas producerad av vatten och förnybar el. Biomassan kommer från tillvaratagna restprodukter från skogsbruk, vilket innebär en helt hållbar värdekedja.

Nu har du som invånare i Sollefteå kommun möjlighet att träffa och lyssna på representanter från Uniper berätta om projektet och möjlighet att ställa dina frågor. På plats finns också politiker och tjänstemän från Sollefteå kommun.

Datum: 28 september

Plats: Hullsta Gård*

Tid: 18-20.00

* Platsen valdes då vi inte lyckades att hitta en lämplig lokal i Långsele som kan ta emot ett stort antal människor och samtidigt kunna tillgodose behov av teknik.