Lyssna på sidan Lyssna

SkyFuelH2 på startbanan

Att det är en stor investering som Uniper i Sverige och Sasol planerar i Långsele blir allt tydligare. Uniper planerar för en genomförandestudie som beräknas kosta 523 miljoner kronor.

Idag berättar Uniper att man sökt medfinansiering från Energimyndigheten på 261 miljoner kronor för genomförandestudien. Studien ska ge svar på de ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningar som krävs för att projektet ska kunna genomföras.

I slutet av april tecknade Uniper och Sollefteå kommun en avsiktsförklaring för att tillsammans med Sydafrikanska Sasol ecoFT vidare undersöka möjligheten för att tillverka hållbart flygbränsle i industriell skala. Projektet fick namnet SkyFuelH2.

På Unipers webbplats säger Johan Svenningsson, VD för Uniper Sverige,

- SkyFuelH2 handlar om att hela Sverige ska leva, och leva hållbart. För att nå våra klimatmål krävs höga ambitioner och stora investeringar. På Uniper är vi stolta över att tillsammans med Sasol ecoFT vara en del av arbetet för en hållbar flygbransch och den norrländska industrirevolutionen. I och med ansökan till Industriklivet tar vi nästa steg med SkyFuelH2.

Tillsammans planerar Uniper och Sasol ecoFT att för första gången använda den så kallade Fischer-Tropsch-tekniken för att tillverka hållbart flygbränsle i industriell skala. Bränslet tillverkas av biomassa samt vätgas producerad av vatten och förnybar el. Biomassan kommer från tillvaratagna restprodukter från skogsbruk, vilket innebär en helt hållbar värdekedja.

SkyFuelH2 förväntas minska utsläppen av växthusgaser med 323 kton CO2ekv per år, och förse motsvarande ca 8 % av det svenska inrikesflygets årliga bränsleförbrukning med ett hållbart alternativ. Projektet skulle skapa upp till 100 nya direkta och 200 indirekta sysselsättningstillfällen lokalt i Sollefteå kommun.

Samtidigt arbetar kommunen med att locka fler investeringar till resten av Hamre området, vilket beräknas att kunna ge ytterligare 400 direkta och indirekta arbetstillfällen i Långsele.

Besked från Energimyndigheten väntas inom några månader.

Läs mer hos Uniper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..