Lyssna på sidan Lyssna

Tunga remissinstanser vill se persontrafik på Ådalsbanan

Ett antal tunga remissinstanser i Västernorrland stöttar Sollefteå kommuns förslag om satsning på persontrafik på Ådalsbanan.

En förstudie som företaget WSP gjort visar det finns goda möjligheter för persontrafik på järnväg längs sträckan Umeå - Sollefteå - Östersund.

Destination Höga Kusten, MittUniversitetet och Försvarsmakten skriver i separata skrivelser om vikten av persontrafik för länets utveckling.

Försvarsmakten konstaterar att med persontrafik skulle rekryteringen från länet kunna förbättras och att det skulle underlätta Försvarsmaktens tillväxt.

MittUniversitetet påpekar vikten av möjlighet för såväl anställda som studenter att kunna pendla till campus. Men också vikten av tågtrafik för att minska klimatpåverkan.

Medan Destination Höga Kusten påpekar att tågtrafik skulle göra regionen mer tillgänglig men också öka kopplingen till viktiga närmarknader som Östersund och Umeå.

Remissvaren kommer nu att skickas till Region Västernorrland i arbetet med att utveckla infrastrukturen i Västernorrland.