Lyssna på sidan Lyssna

Hej där - sök stipendier!

Nu är det dags att ta chansen för dig som är ung att söka stipendier ur David Sandströms Minnesfond och Åke Rolands Minne. Samt för aktiviteter för barn ur Stiftelsen Jonas Lundbergs Minne.

Stipendier ur David Sandströms Minnesfond

Kan sökas av:

  • Ungdomar som är aktiva inom friluftsliv och idrott och bosatta inom Sollefteå kommun.
  • Ungdomsledare som arbetar ideellt inom friluftsliv och idrott. Även dessa ska vara bosatta inom Sollefteå kommun.

Stipendier ur Åke Rolands Minne

Stipendierna kan sökas av skötsamma och begåvade ungdomar mellan 15 och 20 år födda inom Sollefteå församling.

För båda fonderna ovan gäller:

Ansökan ska innehålla

  • En presentation av dig och vad stipendiet ska användas till.
  • Personbevis och senaste terminsbetyg.
  • Komplettera gärna ansökan med intyg eller rekommendationsbrev från din förening.

Stiftelsen Jonas Lundbergs Minne

Medlen skall användas till aktiviteter för barn mellan 1 och 6 år skrivna i Graninge.

Avkastningen kan användas för kollektiv verksamhet eller om särskilt behov skulle föreligga, till enskilt barn.

Ansök senast den 31 maj!

Skickas till: Sollefteå kommun
Kommunkansliet, 881 80 Sollefteå

eller via mail till: kommun@solleftea.se

Läs mer om kommunens stipendier och utmärkelser