Lyssna på sidan Lyssna

Unik anläggning för den gröna omställningen i Sollefteå kommun

Idag undertecknar Sollefteå kommun och Uniper en avsiktsförklaring för etablering av el-intensivindustri i Hamre, Långsele. En anläggning som kan bli den första i sitt slag i världen och syftar till att producera hållbart och grönt flygbränsle.

Projektet som är döpt till SkyFuelH2 beräknas kunna förse den svenska flygbranschen med ett hållbart alternativ, som skulle täcka upp till 10% av dess årliga bränslebehov. Därmed skulle anläggningen bli ett viktigt startskott för den gröna omställningen av flyget.

Avsiktsförklaringen som är ett så kallat ”Letter Of Intent” och innebär att parterna nu går vidare för att undersöka möjligheten till etablering av SkyFuelH2 i Långsele. Det innebär att tekniska undersökningar ska genomföras och därefter kommer samrådsprocessen att ta vid där boende, lokala närings- och föreningslivet och relevanta myndigheter kommer att vara delaktiga.

- Det här är frukten av flera års hårt arbete. Vi har möjligheten att få en helt unik anläggning med potential att revolutionera en hel industri och leda vägen mot den gröna omställningen. Idag firar vi men från och med imorgon börjar det hårda arbetet igen. Det här kommer att vara den största investeringen i Sollefteå kommun någonsin och det återstår ännu mängder av arbete, säger Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun.

Avsiktsförklaringen gäller fram till den sista december 2022. Nästa steg i processen är ett markanvisningsavtal, som är en option om framtida försäljning förutsatt att en ny detaljplan vinner lagakraft. Arbetet med den nya detaljplanen är påbörjad och pågår.

- Förutom att detta är en investering som kommer att skapa nya jobb och inflyttning är det en ny fas i vår utveckling. Från att ha varit en stor producent av grönenergi som exporterats går vi till att faktiskt nyttja strömmen till att skapa lokal utveckling och tillväxt, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Arbete pågår med att vidareutveckla och utöka industrimarken kring Hamre. På så sätt kan förutsättningar skapas för att attrahera nya industrier och investeringar till kommunen. Här finns också möjlighet för det lokala näringslivet att vara en långsiktig del av utvecklingen och därmed möjligheter till att skapa fler arbetstillfällen i hela kommunen.

- Den gröna omställningen skapar nya jobb och tillväxt. Den här investeringen är startskottet på något vi kan bygga vidare på i såväl Hamre som andra platser. Med en stark aktör som Uniper finns det goda möjligheter för inte bara tillväxt av anläggningen men också följdinvesteringar av andra i området. Vi producerar mängder av grönenergi och det gäller nu att fortsätta att utveckla markområden som gör att vi kan bli ett centrum för den gröna omställningen, säger Åsa Sjödén, andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Målsättningen är 700 jobb till 2035!

Totalt beräknas den nya anläggningen att kunna bidra med 100 nya direkta jobb när den väl är i drift och många fler under själva byggprocessen. Kommunen räknar med ytterligare 200 indirekta jobb som en följd av investeringen. Satsningen är startskottet för att locka fler investeringar till området, ambitionen är att industrierna på Hamre-området till 2035 ska sysselsätta ca 700 personer.

- Det här är en investering som är bra för välfärden. Den bidrar till grönare morgondag samtidigt som det skapar arbetstillfällen. Arbetstillfällen som innebär ökade skatteintäkter som kan användas till att utveckla välfärden, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande för Vård- och omsorgsutskottet.

Målet är att påbörja konstruktionen av SkyFuelH2-anläggningen år 2024 för att kunna förse flygbranschen med hållbart flygbränsle redan år 2026.

- Att vi har kommit så här långt är tack vare ett bra samarbete mellan flera parter under långtid. Även om Hamre är en unik plats är konkurrensen hård om etablerade aktörer med muskler att göra stora investeringar. Samarbetet med Business Sweden, E.ON, Nodepole och High Coast Invest varit oerhört viktigt för att vi ska komma så här långt, säger Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun.

High Coast Invest och EON har spelat en stor roll i arbetet med att säkerställa att denna potentiella investering hamnar i Långsele och Sollefteå.

- Dialogen och det goda samarbetet mellan Sollefteå kommun och oss som nätägare har varit en förutsättning för att få denna viktiga satsning på plats. Från E.ON är vi mycket glada över att få vara med och möjliggöra omställningen till en hållbar energiförsörjning och nya arbetstillfällen, säger Martin Höhler, Vd för E.ON Energidistribution.

- Vi är stolta över att vara en del i regionens gröna omställning. Här bidrar vi till en hållbar produktion för företaget, och i förlängningen positiv förändring i flygbranschen som befinner sig i ett stort omställningsarbete. Det här är en etablering som passar vår region och Hamre som plats otroligt bra, avslutar Mikael Aamisepp, investeringschef High Coast Invest.

Uniper och Sasol är två internationella bolag med verksamhet i flertal länder. Uniper har redan 35 anställda i Sollefteå kommun med en årlig produktion på 4,5twh.