Lyssna på sidan Lyssna

Skopeng till omsorgen

Tidigare i år beslutade kommunfullmäktige att avsätta 700 000 kronor i budgeten 2022 avsätta 700 000 kronor för att köpa in arbetsskor till äldreomsorgen.

Idag beslutade kommunstyrelsen att inte bara tidigarelägga satsningen utan också att satsningen ska omfatta alla anställda inom funktionsstöd och hälso- och sjukvård.

Beslutet innebär att månadsanställda inom äldreomsorgen, funktionsstöd och hälso- och sjukvården får 1000 kr i skopeng som betalas ut i samband med decemberlönen.

Att betala ut en ”skopeng” istället för att centralt upphandla skor har flera fördelar. Dels tar en upphandling längre tid och riskerar att erbjuda ett begränsat urval. Samtidigt som en ”skopeng” i större utsträckning kan gynna det lokala näringslivet. En ”skopeng” kan också nyttjas av medarbetarna för att köpa in den utrustning som de själva bedömer är bäst utifrån arbetssituation.