Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun bjuder in kulturministern, vill ha besked om jobben i Ramsele

Riksarkivet har på korttid minskat sin verksamhet och avvecklat ett stort antal arbetsplatser i Ramsele. Trots kontinuerliga försök i frågan har dialogen med Kulturdepartementet uteblivit.

Tidigare har Sollefteå kommun fört dialog med representanter för Riksarkivet som i dialogen hänvisade frågan till dåvarande kulturminister och kulturdepartement. Nu bjuder Sollefteå kommun in den nye kulturministern Jeanette Gustafsdotter för en dialog kring Riksarkivets verksamhet i Ramsele.

Kommentarer från Sollefteå kommun,

- Trots tidigare försök från såväl kommunen som enskilda riksdagsledamöter har vi inte lyckats få till en dialog med Kulturdepartementet i frågan. Jag hoppas att den nye kulturministern kan ge departementet en nystart så att vi kan få till en bra dialog. Det finns fortfarande mycket kompetens kvar och en stark vilja att bevara och återuppbygga verksamheten i Ramsele, säger Johan Andersson ordförande i kommunstyrelsen.