Lyssna på sidan Lyssna

Ta chansen och tyck till om ditt Medborgarkontor!

Fasad Medborgarkontor i morgonljus. Enkät tyck till om ditt medborgarkontor.

Sollefteå kommun har beslutat att se över Medborgakontorens utbud och möjligheter. Därför är det viktigt att få veta vad du tycker om ditt Medborgarkontor.

Medborgarkontorens uppdrag och service har utvecklats under åren. Utvecklingen går framåt och såväl arbetssätt som möjligheter att möta kommuninnevånare har förändrats under dessa, knappt tjugo år.

Kommunstyrelsen vill därför åter sätta medborgakontoren i fokus och utreda hur de kan utvecklas för en stärkt närvaro i hela kommunen och en stärkt lokal demokrati och medborgafokus som ledstjärna.

Lokala behov får styra processen

Ett viktigt förhållningssätt att ha med sig i utredningen är att det inte behöver se exakt lika ut på de tre medborgarkontoren i Junsele, Ramsele respektive Näsåker utan verksamheterna bör anpassas efter lokala förutsättningar och efterfrågan.

Dina svar är viktiga för oss!

Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten, den tar 5-10 minuter.

Besvara enkäten om ditt Medborgarkontor Länk till annan webbplats.