Lyssna på sidan Lyssna

En levande landsbygd är viktig - tillsammans växlar vi upp!

Landsbygden med röda hus och får på ängsmark i förgrunden

Under 2020 bildades ett Landsbygdsråd i Sollefteå kommun. Första mötet genomfördes i kommunhuset i oktober, därefter har tre möten varit digitala på grund av pandemin. Rådet representeras av personer från olika byar, samt ledamöter från politiken och tjänstemannasidan.

Varför behövs Landsbygdsrådet?
Kommunalråd Johan Andersson (C), ordförande i Landsbygdsrådet kommenterar:

Landsbygdsfrågorna är avgörande för att kommunen ska kunna utvecklas för framtiden. Det känns därför väldigt glädjande och inspirerande att vi äntligen sjösatt landsbygdsrådet i kommunen för att kunna få en ännu tätare dialog mellan civilsamhället och kommunledningen. Det handlar om att tillvarata drivkrafterna på landsbygden på ett lyhört sätt och det tänker vi göra".

Karin Lidén, Österforse, vice ordförande i Landsbygdsrådet, extern ledamot kommenterar:

– Landsbygdsrådet har en mix av både unga och gamla, från byar runt om i kommunen. Det känns oerhört bra, det är ju ändå "ungdomen" som ska leva vidare i våra trakter och som har lite andra glasögon än vi äldre. Det är högt i tak på mötena och jag känner att kommunledningen tar till sig det vi ute i byarna tycker, tänker och föreslår. Och att man verkligen menar att hela kommunen ska leva.

Vad diskuteras på mötena?
Kerstin Brandelius, kommunens Landsbygdsutvecklare kommenterar:

– Inför varje möte bestäms ett aktuellt tema som vi vill diskutera och utveckla. Det har handlat om till exempel Medborgarkontoren och Inflyttning. När vi diskuterade Lokal utveckling i Sollefteåbygden, bjöds elva personer som arbetat med de lokala utvecklingsplanerna in för att utbyta information och för att förankra vad som händer.

13 personer från Sollefteå kommuns nya Landsbygdsråd som bildades år 2020

Landsbygdsrådets första möte genomfördes i kommunhuset oktober 2020.

Landsbygdsrådet har som syfte att:

  • främja landsbygdsutveckling genom att tillvarata idéer och vara initiativtagare i landsbygdsfrågor
  • arbeta strategiskt och långsiktigt i frågor kring landsbygdsutveckling
  • vara landsbygdens röst i dialog med kommunen

Evenemang och övrigt om Landsbygdsrådet

Digitalt "inflyttningsmöte"

Det planeras att genomföra ett digitalt möte om ”inflyttning” den 19/5 kl. 18.30 där alla intressenter kan delta.

Bland annat kommer Peter Landgren och Linnea Korpi att presentera resultatet från kartläggningen av ”Ödehus”. Därefter kommer kommunen informerar om hur man organiserar inflyttningsstödet samt att bygderna ges möjlighet att berätta om pågående inflyttningsaktiviteter.

Tillsammans blir vi en attraktiv kommun för både medborgare och inflyttare.

Mer information om Digitalt "inflyttningsmöte" kommer via annonsering i Sollefteåbladet 22/4 och här på kommunens webbplats samt på Facebook i början av maj.

Landsbygdsrådets dag

Under augusti/september 2021 planeras att genomföra en ”fysisk Landsbygdsrådets dag”. Hur det blir med detta beror på hur restiktionerna kring pandemin ser ut framöver.

Övrig fakta

  • Förslag som framkommer på mötena följs upp redan vid nästa möte.
  • Landsbygdrådet ska träffas minst sex gånger/år och har en nära dialog med Näringslivsrådet. Vi kommer att genomföra ett gemensamt möte/år.
  • Landsbygdsrådet är remissinstans för Bygdemedelsansökningar. Vid första mötet om Bygdemedel diskuterades Sollefteå kommuns kriterier för bygdemedel, då dessa ska revideras under våren 2021.

Ledamöter i Landsbygdsrådet

Sollefteå kommuns ledamöter:

Johan Andersson, kommunalråd

Birgitta Häggkvist, vice ordförande kommunstyrelsen

Åsa Sjödén, oppositionsråd

Anna-Sofia Kulluvaara, kommundirektör

Kerstin Brandelius, landsbygdsutvecklare

Externa ledamöter:

Karin Lidén, Österforse, vice ordförande

Karin Sellgren, Boteå

Rasmus Johansson, Junsele

Karin Jonsson, Ovanmo

Ingegerd Lindh, Hakesta

Hampus Sjödin, Sollefteå

Sofie Andersson, Graninge

Johanna Lindberg, LRF

Per Olof Hedström, Norra Skog

Har du en idé, vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Landsbygdsutvecklare Kerstin Brandelius, kerstin.brandelius@solleftea.se mobil: 070 -716 34 42.