Lyssna på sidan Lyssna

Ställningstagande från kommunstyrelsen i Sollefteå

Kommunstyrelsen i Sollefteå beslutade igår (3/3) om ett ställningstagande gällande uppgifterna om nya nedskärningar av vården av Region Västernorrland.

Till Region Västernorrland

Region Västernorrland står åter inför stora nedskärningar och de senaste årens strukturförändringar har tyvärr inte minskat regionens kostnader. Vi har förståelse för den svåra situation som Region Västernorrland befinner sig i när nya beslut om nedskärningar väntar.

Av historiska skäl finns en oro över att en stor del av de kommande nedskärningarna åter kommer att fokuseras till vården i Ådalen. Enligt de uppgifter som cirkulerar hotas ett stort antal vårdplatser och man har planer på att minimera IVA-avdelningen på Sollefteå sjukhus. Vi hyser en oro över att detta kommer att påverka vårdkvaliteten för våra invånare men också att förändringarna påverkar genomförandet av ”God och nära vård” genom att reformen tappar legitimitet hos medborgarna.

Men det finns konkreta förslag som innebär kostnadsreduceringar, förbättrar vården och innebär utveckling. Ett sådant förslag som nått oss och som har stöd bland personalen är att inkludera IVA-avdelningen på Sollefteå sjukhus i Nära vårds-verksamheten.

Ett tätare samarbete mellan medicinavdelning, akutmottagning, ambulansverksamheten och IVA skulle ge möjlighet för ”rotation” av personal, såväl sjuk- som undersköterskor. Införandet av intermediärvårdsplatser ger möjlighet för icke-specialistsjuksköterskor att arbeta på bl a IVA, vilket ger incitament för vidareutbildning, men också i förlängningen en kompetenshöjning för sköterskorna och därmed en förbättrad vårdkvalitet. Ett sådant utökat samarbete skulle också kunna ge en rekryteringsfördel och ge en möjlighet att öka antalet såväl allmänsjuksköterskor som vidareutbildade IVA-sjuksköterskor och därmed på sikt minimera kostnaderna för hyrespersonal i hela regionen.

Vi har förstått att den nuvarande processen ska hanteras skyndsamt med snabba beslut. Men vi hoppas att detta förslag verkligen diskuteras som ett konkret alternativ till fortsatta nedläggningar.

Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun