Lyssna på sidan Lyssna

Positivt resultat för Sollefteå kommun år 2020 – men tuffare tider väntar

Sollefteå kommun redovisar preliminärt ett resultat på 26,4 miljoner kronor för 2020. Utifrån förutsättningarna är det ett bra resultat.

År 2020 har varit ett mycket speciellt år utifrån Covid19 och alla de effekter som det har medfört på de kommunala verksamheterna. Ekonomiskt visar kommunen ett positivt resultat tack vare statliga tillskott för att motverka effekterna av pandemin.

Trots det goda resultatet är det ekonomiska läget framöver ansträngt. Sämre skatteprognoser, högre arbetslöshet, lägre tillväxt och pandemin skapar osäkerhet. Samtidigt står Sollefteå kommun inför stora investeringar de kommande åren.

Kommentarer från Sollefteå kommun

- Det har varit ett väldigt svårt år för verksamheterna och vi klarar ett positivt resultat tack vare statliga medel för att hantera covid19. Precis som vi signalerat tidigare så är vi på väg in i en period med lägre tillväxt i Sverige samtidigt som vi står införa stora kommande investeringar. Det kommer att kräva återhållsamhet kommande år om vi ska klara av välfärden utan omfattande besparingskrav, säger Niklas Nordén ekonomichef Sollefteå kommun.

- De senaste åren har Sollefteå kommun gjort stora investeringar och starka resultat behövs för att kommunen ska ha råd att klara av de stora investeringar som väntar framöver. Vilket innebär att effektiviseringsarbetet måste fortsätta och att kommunen måste vara restriktiva med de investeringar som görs, avslutar Niklas Nordén ekonomichef Sollefteå kommun.

Sollefteåforsen AB

Sollefteåforsen gör ett positivt resultat på 22,2 miljoner vilket är ca 4,7 miljoner kronor sämre än budget. Lägre priser under 2020 var det som påverkade resultatet i negativ riktning.