Lyssna på sidan Lyssna

Välkommen tillbaka Försvarsmakten

Den 15 december fattade riksdagen det historiska beslutet om en återetablering av I21 regemente i Sollefteå. Beslutet är en ny milstolpe i Sollefteå kommuns utveckling och efter nästan 20 år får Sollefteå åter militärverksamhet i kommunen.

Beslutet innebär inte bara en rejäl förstärkning och utveckling av Sveriges försvarskapacitet utan också stora investeringar och ett hundratal arbetstillfällen i Sollefteå kommun. Det som vägde till Sollefteå kommuns fördel var det viktiga strategiska läget och kostnadseffektivitet. Men också en bred enighet över partigränser men också samverkan mellan kommunen och näringslivet.

Arbetet med att få en återetablering av Försvarsmakten till Sollefteå har pågått under fyra år och intensifierats det senaste året. Sen förslaget offentliggjorde att Sollefteå skulle vara en av etableringsorterna har också det praktiska arbetet med att underlätta för Försvarsmaktens etablering påbörjats med alltifrån infrastruktur- till inflyttningsfrågor.

När pandemin är över kommer det att arrangeras ett större event för att fira återetableringen av Försvarsmakten i Sollefteå kommun.

- Det är en historisk dag och visar vad vi kan åstadkomma när vi jobbar långsiktigt och tillsammans i kommunen. Det var inte många som trodde att I21 skulle återuppstå för bara några år sedan men här är vi nu, det är en historisk dag. Nu kan vi både känna stolthet för Sollefteå kommuns historia som regementsstad men också se framemot dess framtid säger Johan Andersson, ordförande kommunstyrelsen Sollefteå kommun.

- Beslutet betyder mycket för Sollefteå kommuns utveckling med fler arbetstillfällen, investeringar och ökad framtidstro. Från näringslivet kommer vi att jobba nära kommunen för att stötta Försvarsmakten med att få en snabb och kostnadseffektiv etablering, säger Sandra Molitor Sjöberg, ordförande Företagarna Sollefteå Länk till annan webbplats.