Lyssna på sidan Lyssna

Bekräftat: regeringen föreslår Sollefteå som ort för återetablering av Försvarsmakten

I ett pressmeddelande bekräftar regeringen att Sollefteå pekas ut som ort i en kommande försvarsproposition. Riksdagen kommer att rösta om propositionen i december.

Sollefteå kommuns styrkor under hela processen har varit det strategiska läget, snabb och kostnadseffektiv etablering och en bred enighet i länet och kommunen om en etablering.

Kommentarer från Sollefteå kommun,

- Idag har vi tagit ett stort steg mot en återetablering i Sollefteå. Det är oerhört glädjande för Sollefteå och hela Västernorrland och visar på vilket starkt erbjudande vi har. Samtidigt är det nu arbetet börjar på allvar. Vi ska hålla ut arbetet tills riksdagen har fattat beslutet och därefter kavla upp ärmarna igen för att stötta Försvarsmakten och ge goda förutsättningar till en snabb och smidig etablering, säger Johan Andersson ordförande kommunstyrelsen.

- Det här är ett besked som vi ska fira men samtidigt fortsätta jobbet. Redan imorgon kommer vi att samla näringslivsorganisationerna för att prata om hur vi gemensamt kan påbörja arbetet för att stötta Försvarsmakten i en snabb och effektiv etablering, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Vi har jobbat hårt tillsammans i fyra år för att uppnå detta, politiker och tjänstemän tillsammans. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Försvarsmakten ska känna sig trygga att de i Sollefteå kommun har en långsiktig och bra samarbetspartner, säger Åsa Sjödén, andre vice ordförande i kommunstyrelsen.- Det var inte många som trodde på detta i början av 2000-talet. Det här visar vad vi kan uppnå tillsammans genom att arbeta tillsammans och aldrig ge upp, säger Kejll-Åke Sjöström, Vänsterpartiet i Sollefteå kommun.

- Att det nu föreslås en återetablering av I21 i Sollefteå är stort mycket stort. I en allt oroligare omvärld och då även i Sveriges relativa närhet är det försvarsstrategiskt viktig med en regementsetableringen i Mellannorrland och då är Sollefteå ett mycket bra val. Valet av Sollefteå som ort är både strategiskt, kostnadseffektivt samt kan etableras på kort tid. Detta gör att förslaget är bra för hela Sverige. Här har vi alla politiker både i majoriteten samt oppositionen jobbat tillsammans med våra duktiga tjänstemän det har visat sig vara en framgångsfaktor, säger Lena Asplund gruppledare (M), fd riksdagsledamot och ledamot av försvarsutskottet 2014-2018