Lyssna på sidan Lyssna

Uppdrag att decentralisera kommunala verksamheter till medborgarkontoren

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att utlokalisera vilka kommunala verksamheter som skulle kunna decentraliseras till medborgarkontoren.

År 2004 beslutade Sollefteå kommun att inrätta medborgarkontor i Junsele, Ramsele och Näsåker. Utöver kommunal service var det även tänkt att verksamheten skulle kompletteras med service från andra aktörer såsom Försäkringskassa, Arbetsförmedling m.fl.

I takt med att digitaliseringen ökat har behovet av den fysiska kontakten med kommunen minskat samt att de statliga huvudmännen minskat sin närvaro. På så sätt har också arbetsuppgifterna på medborgarkontoren kommit att förändras till att mer stötta föreningar, fylla viktiga funktioner i kommunens krisberedskap och i arbetet med ökad medborgarnöjdhet.

Att kommunen verksamheter är närvarande och spridda över hela den geografiska ytan är oerhört viktigt. Därför har kommunstyrelsen beslutat att uppdra till förvaltningen att utreda medborgarkontoren med fokus på utveckling, decentralisering och medborgarnytta. Samt att utreda vilka kommunala verksamheter som skulle kunna decentraliseras till medborgarkontoren.

I uppdraget ingår också att skapa fler distansarbetsplatser på medborgarkontoren samt att utreda de lokala rådens verksamhet, upplägg, funktion och koppling till medborgarkontoren.

Kommentarer från Sollefteå kommun,

- För oss är det oerhört viktigt med en kommunal service och närvaro i hela kommunen. Vi vill leda utvecklingen för mer decentralisering och det här är ett steg i att fortsätta utveckla den lokala servicen och den lokala demokratin, säger Johan Andersson, ordförande i kommunstyrelsen.

- Det här beslutet handlar om att utveckla verksamheten vid medborgarkontoren och med decentralisering skapa närhet till medborgarna. För oss är det viktigt att medborgarna har tillgång till god service även om man inte bor i städer, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Vi känner att trenden håller på att vända. Det håller på att gå upp för fler att den centraliseringshysteri som rått så länge inte är hållbar. Här ser vi en chans att leda trendbrottet och verkligen visa att det är inte bara möjligt utan önskvärt med decentralisering, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande utskottet för Vård- och omsorg.