Lyssna på sidan Lyssna

Kommentarer gällande uppgifter i Dagens Nyheter om kommande försvarsproposition

Under kvällen uppger Dagens Nyheter att Sollefteå kommer att föreslås som ny regementsort i kommande försvarsproposition. Propositionen är bara regeringens förslag och det slutgiltiga beslutet fattas av riksdagen i december.

- Om uppgifterna i Dagens Nyheter stämmer är det en historisk dag. Sollefteå blir åter en regementstad. En återetablering av Försvarsmakten är något som vi har väntat på länge och jobbat hårt för. Än är inget helt avgjort och vi kommer att jobba med laserfokus till slutet men det här är något som vi alla ska vara väldigt stolta över att vi åstadkommit. Det var ingen som trodde det när regementena avvecklades i början av 2000-talet, det visar bara vad man kan åstadkomma om man aldrig ger upp, säger Johan Andersson ordförande kommunstyrelsen i Sollefteå.

- Det är många som har jobbat väldigt hårt för detta och jag vill verkligen tacka alla såväl tjänstemän som politiker i kommunen och länet som har jobbat åt samma håll under hela processen. Vi har visat att Västernorrland är ett starkt län när vi samarbetar, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i Kommunstyrelsen.

- Det här är en process om startade för snart 4 år sen med en annan politisk majoritet i kommunen. Men vi har alla varit väldigt eniga om att jobba tillsammans med bred enighet i kommunen och länet för att uppnå detta. Även om inget ännu är klart och det ska fortfarande röstas om det i försvarsutskottet så är detta en väldigt glädjande dag, säger Åsa Sjödén, andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Om uppgifterna stämmer så är det väldigt glädjande. Vi kommer att fortsätta jobba fram tills den dagen riskdagen har röstat och regementet är på plats. Sen kommer vi att kavla upp ärmarna igen och hjälpa Försvarsmakten att genomföra en snabb och effektiv etablering, säger Kjell-Åke Sjöström, Vänsterpartiet i Sollefteå kommun.

- Om uppgifterna stämmer att det blir en återetablering av försvaret i Sollefteå så är det ett väldigt klokt beslut för Sverige och Försvarsmakten. Förvarsstrategiskt är Sollefteå helt rätt samt att alla förutsättningar finns här för en snabb och kostnadseffektiv etablering. Vi är många som tillsamman jobbat för att få till stånd detta, säger Lena Asplund gruppledare (M), samt fd riksdagsledamot och ledamot av försvarsutskottet 2014-210