Lyssna på sidan Lyssna

Handlingsplan för återetablering av regemente och Försvarsmaktens verksamhet

Det strategiska läget, befintlig infrastruktur och bred enighet gör att Sollefteå och Västernorrland är ett kostnadseffektivt alternativ för återetablering av regementen.

Våren 2019 fattade Sollefteå kommun beslut om en handlingsplan för att underlätta återetableringen av Försvarsmakten i Sollefteå och Västernorrland. Sedan dess har dialogen med såväl representanter ur Försvarsmakten som ansvariga politiker fördjupats.

Med anledning av detta beslutade Allmänna utskottet att föreslå kommunfullmäktige att revidera handlingsplanen.

I förslaget till den nya handlingsplanen föreslås följande,

Försvarsmakten ska prioriteras och få en väg in

Försvarsmaktens ärenden i kommunen ska ha mycket hög prioritet och ärenden hanteras skyndsamt. Försvarsmakten ska också få en väg in till kommunen som hjälper myndigheten att komma rätt och snabbt få ärenden beredda för beslut.

Jobbgaranti för medföljande

Sollefteå kommun ska inrätta en inflyttningslots och jobbgaranti för medföljande. Medföljande maka/make ska om de själva önskar få stöd med att matchas mot lediga tjänster inom såväl ideell, offentlig som privatsektor. Medföljande ska ha fått ett jobberbjudande inom 4 månader.

Dedikerad resurs för att stötta inflyttning

Vid en större etablering som Försvarsmaktens ska Sollefteå kommun avsätta en resurs som är dedikerad med att stötta myndigheten med inflyttning. Detta kan handla om alltifrån hjälp med att hitta bostad, information om förskolor, skolor, föreningsliv och aktiviteter.

Stötta rekrytering

Sollefteå kommun har god vana att arbeta med rekryteringsfrågor och har de senaste åren tagit fram en framgångsrik metod för rekrytering till bristyrken. I vår region finns också en god rekryteringsbas med ca 250 000 invånare inom 10 mils radie.

Redan nu har Sollefteå kommun identifierat ett 30-tal officerare i yrkesverksam ålder som är redo att återvända till aktivtjänstgöring i Försvarsmakten om myndigheten placerar verksamhet i Sollefteå. Sollefteå kommun står redo att samarbeta och stötta Försvarsmakten i rekryteringsfrågor.

Tillgång till bostäder

Det kommunala bostadsbolaget, Solatum Hus och Hem AB och Näringslivsenheten ska arbeta för att stötta inflyttare att hitta lämpliga bostäder. Detta kan ske inom såväl allmännyttans befintliga bestånd, nybyggnation, samarbete med lokala mäklare eller stöd med att hitta lämpliga tomter för den som vill bygga sitt drömboende.

Lokalt försvarsråd

Om Försvarsmakten önskar ska Sollefteå kommun medverka och stötta i skapandet av ett forum för dialog mellan Försvarsmakten, allmänheten och andra lokala intressenter. Detta för att underlätta dialogen, stötta informationsflödet och snabbt lösa frågor på lokalnivå.