Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun har övat för att stärka motståndskraften och bidra till Totalförsvaret

Under året genomför en totalförsvarsövning i Sverige, TFÖ 2020. Övningen bidrar till att öka Sveriges motståndskraft vid ett väpnat angrepp på Sverige.

Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

TFÖ 2020 består av fyra delövningar som pågår i olika perioder från november 2019 och under hela 2020. Fokus är bland annat på att få samhällsviktiga funktioner, exempelvis kommunikation, energiförsörjning och transporter, att fungera även under mycket svåra förhållanden. Övningen riktar också in sig på hur samhället prioriterar resurser och kommunicerar med allmänheten.

Sollefteå kommun har genomfört en övningsdag internt med brett deltagande från politisk nivå, kommunledning och chefer från berörda verksamheter. Kommunen har också deltagit vid övningsmomentet där kommuner, regioner, länsstyrelser och många fler aktörer inom Norra Militärregionen samverkat om gemensamma utmaningar och hur man på bästa sätt kan använda och prioritera gemensamma resurser.

- Sollefteå finns i ett strategiskt viktigt område och det är viktigt att vi förbereder oss för att på bästa sätt bidra till Totalförsvaret lokalt, regionalt och nationellt. En återetablering av Försvarsmaktsverksamheten i Sollefteå skulle ytterligare bidra till att stärka Totalförsvaret i Sverige, säger Johan Andersson, Kommunstyrelsens ordförande.