Lyssna på sidan Lyssna

Presentation inför Försvarsberedningen

Sollefteå- och Härnösands kommun var idag inbjuden till Försvarsutskottet för att informera om möjligheterna för att upprätta ett nytt regemente i Sollefteå och Ådalen.

Försvarsberedningen har pekat ut behovet av två nya regementen i Sverige och både Sollefteå och Härnösand är aktuella som ny etableringsort. För att stärka möjligheten att få en etablering i Västernorrland har Sollefteå, Kramfors och Härnösand inlett ett samarbete.

Under hösten 2021 väntas riksdagen fatta beslut om inriktningen för Försvarsmakten de kommande åren.

- Vi är tacksamma för att få möjligheten att presentera Västernorrlands starka erbjudande. Att vi kan leverera ett erbjudande till Försvarsmakten Länk till annan webbplats. som skulle ge en snabb och kostnadseffektiv etablering av försvarsmakten i Västernorrland. Vi hade en god dialog med utskottet och fick fram vårt budskap på ett bra sätt, säger Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.