Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun inför E-handelstjänst för livsmedel

Sedan årsskiftet testar Sollefteå kommun ett system med E-handel där en lokalaktör står för leveransen av vissa livsmedel till boendena Skärvstagården och Solgården.

Fördelarna är bredare sortiment, lägre kostnad och ökad flexibilitet. En positiv bieffekt är att åtgärden också gynnar den lokala handeln.

E-handeltjänsten innebär att boenden beställer varor såsom mejeriprodukter, bröd, pålägg m.m genom ett beställningssystem och detta levereras sedan av en lokalaktör. E-handelstjänsten ska prövas under tre månader och under testperioden har ICA Kvantum upphandlats.

Efter testperioden kommer en ny upphandling att göras och kan då omfatta fler verksamheter.