Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun vidtar åtgärder för att motverka fenomenet ”Social dumpning”

Det förekommer allt oftare att vissa kommuner flyttar medborgare som är i behov av socialtjänstinsatser till andra kommuner och på så sätt också själv slipper kostnaden för insatserna. Fenomenet har kommit att kallas för ”social dumpning”.

Den senaste tiden har fenomenets påverkan på Kramfors kommun uppmärksammats. Även om Sollefteå kommun inte är lika utsatt och har lika många fall har fenomenet förekommit även här och indikationer kommer om att sonderingar och försök görs till att flytta över ansvar till skattebetalare i Sollefteå kommun.

För små kommuner kan varje placering utöver det som redan är kommunens ansvar bli väldigt kostsam. Kostnader som innebär mindre resurser inom andra välfärdsområden.

Majed Safaee, Kommunikationsstrateg på Sollefteå kommun kommenterar,

- Detta är ett laglöst område. Det finns väldigt lite som en enskild kommun kan göra för att förhindra fenomenet. Påstötningar har gjorts mot såväl Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt regeringen utan större resultat.

- Det förändrar inte att vi måste göra det vi kan för att motverka att fenomenet får fäste. Bland annat ser vi över möjligheterna till en principiell striktare hållning när det kommer till att godkänna hyra som en del av ekonomiskt bistånd i fall av ”social dumpning”.

Många gånger sker fenomenet genom att en hyresrätt hyrs i en annan kommun och där individen sedan folkbokförs. I samband med folkbokföringen överflyttas också ansvaret till den kommun där hyresrätten finns.

- Hyresvärden som tecknar ett avtal har möjlighet att efterfråga och säkerställa hyresgästens betalningsförmåga. Om hyresvärden inte lyckas säkerställa detta och ändå hyr ut kommer Sollefteå kommun att i varje enskilt ärende pröva om hyreskostnaden ska täckas av ekonomiskt bistånd eller om det ska falla på hyresvärden att säkerställa betalning på annat sätt, säger Majed Safaee.

Denna hållning gäller enbart personer där Sollefteå kommun kan fastställa rör sig om ”social dumpning” från andra kommuner.

- Vi har ett gemensamt ansvar för våra medborgare och den måste vi värna. Det finns heller inga som helst tankar på att försvåra för personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Kommunen har inga invändningar heller när placeringar görs på ett korrekt sätt i vår kommun, avslutar Majed Safaee.

Inom kort kommer Sollefteå kommun att anordna ett möte med hyresvärdar i Sollefteå kommun där den nya hållningen kommer att presenteras.