Uppsägning av plats

Föräldrar vars barn tidigare vistats i förskola och som efter skolstart inte är i behov av fritidsverksamhet måste alltså säga upp platsen

  • Uppsägning av plats görs via vår webb-tjänst eller skriftligen på blankett som du laddar ner
  • Uppsägningstiden är 2 månader
  • Omplacering från förskola/dagbarnvårdare till fritidshem sker automatiskt i augusti det år barnet börjar förskoleklass
  • Besked om placering i fritidsverksamhet skickas ut skriftligen