Sollefteå - en kraftfull kommun

Regnbågsfiske

Regnbågen är liksom harren en fisk som går bra att fånga året om

Speciellt bland flugfiskarna har den blivit mycket populär på grund av sitt intresse för insekter, och för att den snabbt växer sig stor.

På försommaren, redan strax efter islossningen är den huggvillig.

Man kan då med fördel prova lite större och färggladare flugor som sjunker en bit.

Längre fram på sommaren, just när insektslivet börjar, kan man gå ner i krokstorlek och fiska med den imitation som för tillfället kläcker.

Även stora regnbågar är intresserade av de mindre insekterna, men lämnar ofta endast små vakringar efter sig vilket ofta lurar fiskaren att tro att det är en mindre fisk.

Det som gjort regnbågen populär bland flugfiskarna är också det faktum att de tar torrflugor även långt in på hösten, ända fram till isläggningen faktiskt.

Även vid denna tidpunkt kan man fiska med torrfluga vid soliga dagar.

Regnbågen kan också fiskas med spinnare eller jigg som ryckvis fiskas hem är mycket effektivt.

Beten: Flugor, Spinnare, jigg, mask

Fiskevårdsområden som årligen brukar utplantera regnbåge:

  • Omsjö FVO
  • Bölens FVO
  • Sollefteåortens FVO
  • Ramselesjön-Nässjöns FV
Till toppen