Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun erbjuder stöd till Region Västernorrland

Ambulansverksamheten i Sollefteå kommun uppmanar invånarna att identifiera och känna till placeringen av närmaste hjärtstartare.

Detta då ambulansverksamheten bedömer att risken ökar för att ambulansen kan få svårigheter att hinna fram i tid vid akuta situationer. Detta på grund av bemanningsproblem till följd av EU-direktivet gällande dygnsvila.

Nedanstående skrivelse och erbjudande till stöd har skickats till Region Västernorrland.

Du kan hitta närmaste hjärtstartare hos bland annat Hjärtstartarregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Angående hjärtstartare

Vi får dagligen samtal från oroliga medborgare angående konsekvenserna av uppsägningarna inom ambulansverksamheten, vilket har resulterat i att ambulanser inte kan bemannas. Samtidigt är vi medvetna om att de nya reglerna kring dygnsvila skapar utmaningar.

I en intervju uppmanar regionens anställda medborgarna att ta reda på var närmaste hjärtstartare finns. Detta då verksamheten gör bedömningen att ambulansen inte kommer att kunna nå fram i tid vid nödsituationer.

Sollefteå är en kommun med stor yta vilket innebär behov av ett stort antal hjärtstartare. Vi är därmed intresserade över regionens plan för inköp och utplacering av hjärtstartare i vår kommun.

Från kommunens sida är vi redo att stödja regionen genom att erbjuda utrymmen och platser där hjärtstartare i regionens regi kan placeras för att vara så tillgängliga som möjligt för allmänheten.

Birgitta Häggkvist
Vice ordförande kommunstyrelsen i Sollefteå kommun