Program

Här får du en sammanställning över alla program och inriktningar vi erbjuder på Sollefteå gymnasium.

Gymnasiesärskola

Skolan ska ge eleverna med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Introduktionsprogram IM

Specialidrott

Idrottsspecialisering på individuellt val