Lyssna på sidan Lyssna

Program

Här får du en sammanställning över alla program och inriktningar vi erbjuder på Sollefteå gymnasium.

Anpassad gymnasieskola

Skolan ska ge eleverna med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Introduktionsprogram IM

  • Vi erbjuder även introduktionsprogrammet som är ett program inom gymnasieskolan som erbjuder elever chansen att läsa upp behörighet för att komma in på nationella program.
  • Introduktionsprogrammet (IM)

Specialidrott

Idrottsspecialisering på individuellt val