Lyssna på sidan Lyssna

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) passar dig som gillar att lösa problem, experimentera och vill lära dig mer om hur naturen fungerar. Programmet har 2 inriktningar, naturvetenskap och naturvetenskap-samhälle.

Möjligheter

I ämnena matematik, fysik, kemi och biologi arbetar du laborativt och övar upp din förmåga att tolka resultat från experiment och fältstudier. Lektionerna har vi oftast inomhus, ibland sker undervisningen ute i det gröna.

NA ger dig också goda möjligheter att utveckla dina språkliga färdigheter i engelska och i ett av språken franska, tyska eller spanska. Det ger dig en god grund inför fortsatta studier på universitet och högskola. Programmet har samarbete med naturvetenskapliga institutioner vid Umeå universitet, vilket bland annat innefattar en studieresa till univ

Inriktningen naturvetenskap

Här väljer du om du vill fördjupa dina kunskaper i ämnena matematik, biologi, fysik och kemi. Du har möjlighet att bli behörig att söka nästan alla utbildningar på universitet och högskola.

Poängplan inriktningen Naturvetenskap

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1b100

Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1c

100Matematik 2c

100Matematik 3c


100


Religion 1

50Samhällskunskap 1b


100


Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Biologi 1

100Fysik 1a


150


Kemi 1

100Moderna språk

100Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Biologi 2


100


Fysik 2100

Kemi 2


100


Matematik 4


50

50

Programfördjupningar

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Naturvetenskaplig specialisering100

Matematik 5100

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Inriktningen naturvetenskap och samhälle

Här väljer du om du vill skaffa dig kunskaper över ett bredare område. Du läser då förutom grundkurser i de naturvetenskapliga ämnena också samhällsvetenskap och geografi. Detta kan ge dig behörighet att läsa många naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen och program på universiteten.

Poängplan inriktningen Naturvetenskap och samhälle

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1b100

Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1c

100Matematik 2c

100Matematik 3c


100


Religion 1

50Samhällskunskap 1b


100


Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Biologi 1

100Fysik 1a


150


Kemi 1

100Moderna språk

100Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Biologi 2


100


Samhällskunskap 2100

Geografi 1100

Programfördjupningar

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Politik och hållbar utveckling100

Naturvetenskaplig specialisering100

Matematik 4


50

50

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Efter gymnasiet

NA ger den bredaste behörigheten till högskolor och universitet av alla gymnasieprogram. Du kan faktiskt bli behörig att söka nära nog alla utbildningar på högskolenivå.

Du kan till exempel läsa till:
Civilingenjör, biomedicinsk analytiker, kemist, biolog, fysiker, datavetare, sjuksköterska, läkare, veterinär, apotekare, advokat, fysioterapeut, logoped, pilot, tandläkare, lärare, geolog, jägmästare, byggingenjör, psykolog eller optiker.

Intervjuer av tidigare NA-elever Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.


Andreas “Calle” Ribbefors

Biträdande rektor
Ansvarig skolledare för naturvetenskapsprogrammet

Mobil: 076-136 27 77 Tel: 0620-68 22 12
E-post: andreas.ribbefors@utb.solleftea.se

Andreas Johansson

Programföreträdare för naturvetenskapsprogrammet

Mobil: 070-356 89 34
E-post: andreas.johansson@utb.solleftea.se

Charlotte Ohlsson


E-post: charlotte.ohlsson@utb.solleftea.se
Undervisar i naturkunskap och biologi.

Fredrik Österlund


E-post: fredrik.osterlund@utb.solleftea.se
Undervisar i naturkunskap, kemi och geografi.

Frida Lenander


E-post: frida.lenander@utb.solleftea.se
Undervisar i fysik och matematik.

Maria Pidboretska


E-post: maria.pidboretska@utb.solleftea.se
Undervisar i språk.

Paula Barhoumi


E-post: paula.isberg@utb.solleftea.se
Undervisar i språk.