Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) passar dig som gillar att lösa problem, experimentera och vill lära dig mer om hur naturen fungerar. Programmet har 2 inriktningar, naturvetenskap och naturvetenskap-samhälle.

Möjligheter

I ämnena matematik, fysik, kemi och biologi arbetar du laborativt och övar upp din förmåga att tolka resultat från experiment och fältstudier. Lektionerna har vi oftast inomhus, ibland sker undervisningen ute i det gröna.

NA ger dig också goda möjligheter att utveckla dina språkliga färdigheter i engelska och i ett av språken franska, tyska eller spanska. Det ger dig en god grund inför fortsatta studier på universitet och högskola. Programmet har samarbete med naturvetenskapliga institutioner vid Umeå universitet, vilket bland annat innefattar en studieresa till universitetet i årskurs 3.

Inriktningen naturvetenskap

Här väljer du om du vill fördjupa dina kunskaper i ämnena matematik, biologi, fysik och kemi. Du har möjlighet att bli behörig att söka nästan alla utbildningar på universitet och högskola.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle

Här väljer du om du vill skaffa dig kunskaper över ett bredare område. Du läser då förutom grundkurser i de naturvetenskapliga ämnena också samhällsvetenskap och geografi. Detta kan ge dig behörighet att läsa många naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen och program på universiteten.

Efter gymnasiet

NA ger den bredaste behörigheten till högskolor och universitet av alla gymnasieprogram. Du kan faktiskt bli behörig att söka nära nog alla utbildningar på högskolenivå.

Du kan till exempel läsa till:
Civilingenjör, biomedicinsk analytiker, kemist, biolog, fysiker, datavetare, sjuksköterska, läkare, veterinär, apotekare, advokat, fysioterapeut, logoped, pilot, tandläkare, lärare, geolog, jägmästare, byggingenjör, psykolog eller optiker.

Intervjuer av tidigare NA-elever Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Pär Bodin
Biträdande rektor
Ansvarig skolledare för naturvetenskapsprogrammet

Mobil: 073-064 68 32
E-post: par.bodin@utb.solleftea.se

Andreas Johansson
Programföreträdare för naturvetenskapsprogrammet

Mobil: 070-356 89 34
E-post: andreas.johansson@utb.solleftea.se

Charlotte Ohlsson

E-post: charlotte.ohlsson@utb.solleftea.se
Undervisar i naturkunskap och biologi.


Fredrik Österlund

Telefon: 0620-68 24 60
E-post: fredrik.osterlund@utb.solleftea.se
Undervisar i naturkunskap, kemi och geografi.

Frida Lenander

Telefon: 0620-68 26 61
E-post: frida.lenander@utb.solleftea.se
Undervisar i fysik och matematik.

Maria Pidboretska

Telefon: 0620-68 24 84
E-post: maria.pidboretska@utb.solleftea.se
Undervisar i språk.

Paula Barhoumi

E-post: paula.isberg@utb.solleftea.se
Undervisar i språk.

Waltraud Prem

E-post: waltraud.prem@utb.solleftea.se
Undervisar i språk, psykologi och filosofi.