Lyssna på sidan Lyssna

Betyg och betygsbeställning

Bild av gammalt betyg

Alla våra kurser inom vuxenutbildningen betygssätts, med undantag för så kallade orienteringskurser där du får ett intyg. För komvuxarbete ges endast ett godkänt eller icke godkänt betyg.

Betygsbeställningen har stängt mellan 2024-06-24 och 2024-08-11, under denna tid kan du inte beställa betyg hos oss på Reveljen.

Kunskapskrav

Till alla kurser finns så kallade kunskapskrav. Dessa beskriver vilka mål du ska nå för att få ett visst betyg. Läraren informerar om kraven i början av kursen. Du har också rätt att få veta under kursens gång hur du ligger till. Du kan själv läsa på Skolverkets hemsida om kunskapskraven i varje kurs.

Betygsskala

Betygsskalan som gäller för gymnasial nivå är A-B-C-D-E-F. För grundläggande nivå och sfi är betygsskalan G-IG.

För gymnasial nivå gäller:
A är högsta godkända betyg
E är lägsta godkända betyg
F är icke godkänt betyg
- ett "streck" betyder att det inte finns grund för betygssättning

För grundläggande nivå och sfi gäller:
G är godkänt betyg
IG är icke godkänt betyg
- ett "streck" betyder att det inte finns grund för betygssättning

Olika slags betygsdokument

Dessa två dokument innehåller en uppräkning av kurser som du har läst hos oss:

  • Utdrag ur betygskatalog innehåller betygen A-B-C-D-E-F, eller G-IG.
  • Samlat betygsdokument innehåller betygen MVG-VG-G-IG.

Dessa två dokument ger behörighet till högskolestudier:

  • Examensbevis innehåller enbart kurser med betygsskalan A-F, men vissa gamla kurser kan omvandlas till nya enligt en tabell.
  • Slutbetyg får utfärdas som längst till den 1 juli 2025. Det kan innehålla kurser ur båda betygssystemen.

Vill du ha examensbevis eller slutbetyg utfärdat måste du prata med en av våra studie- och yrkesvägledare.

Nya regler för slutbetyg

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux till och med den 1 juli 2025.
Behöver du läsa in kurser för ett slutbetyg så måste du slutföra dessa senast i juni 2025.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information, syv-reveljen@utb.solleftea.se

Nationella betygsdatabasen

Från och med april 2017 överför vi dina betyg till den nationella betygsdatabasen som är kopplad till antagning.se. När du söker utbildningar på universitet och högskolor behöver du alltså inte skicka betyg på kurser som är betygssatta av oss. (Betyg satta tidigare än april 2017 måste du själv skicka in).

Efter att du sökt utbildning på antagning.se kan du själv logga in och se dina meriter som har kommit in till dem. Om det är så att du saknar något betyg där, måste du kontakta Reveljens administration på reveljen@solleftea.se.

Till skolor som inte är anslutna till antagning.se (exempelvis yrkeshögskolor och folkhögskolor) måste du själv skicka dina betyg.

Betygsbeställning

Du måste själv fylla i en betygsbeställning för att få dina betyg på papper eller via e-post (pdf). Detta kostar ingenting. Du väljer själv vilket eller vilka betyg du vill ha med.

Utskrift av betyg tar normalt 1-2 veckor. Betyg från gymnasieskolan kan inte beställas här.

Längre ner på sidan hittar du länken för att komma till vår e-tjänst för att beställa betyg från Reveljen. Denna beställning gäller utdrag ur betygskatalog eller samlat betygsdokument. Om du vill ha en kopia på ditt examensbevis eller slutbetyg, kontakta den utfärdande skolan. Om du inte tidigare har ett slutbetyg eller ett examensbevis måste du kontakta en studie- och yrkesvägledare och planera det tillsammans med dem. Du kan även beställa en kopia av ditt utbildnings- eller examensbevis om du gått en YH- eller KY utbildning med Sollefteå kommun som anordnare.

Betygsbeställningen har stängt mellan 2024-06-24 tom. 2024-08-11, under denna tiden kan du inte beställa betyg hos oss på Reveljen.