Teknikprogrammet (TE)

Designa och programmera din framtid. Utveckla och skapa inom arkitektur, design och IT. Här arbetar du både i projektform och individuellt och mixar teori med praktiskt och kreativt arbete. Du får också kunskaper inom entreprenörskap.

Utmaningar

Inom inriktningen design och produktutveckling arbetar du med design och konstruktion inom arkitektur och produktutveckling. Du får lära dig designprocessen och arbeta i projektform.
Du jobbar både ”för hand” med skisser och modeller samt med 3D-program i datorn.

Tycker du om att konstruera blir denna inriktning perfekt!

Informations- och medieteknik är inriktningen för dig som är intresserad av datorer och IT.

Du får utveckla dina talanger genom utmanande och kreativt arbete inom exempelvis datorkommunikation, programmering och webbutveckling.

Inriktningen design och produktutveckling

Inriktningen design och produktutveckling ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Inriktningen behandlar även designprocess och designmetodik.

Inriktningen informations- och medieteknik

Är du intresserad av datorer? Här utvecklar du dina talanger genom utmanande och kreativt arbete inom till exempel datorkommunikation, programmering och webbutveckling.
Om data och IT lockar dig är detta ditt självklara val.

Efter gymnasiet

Våra inriktningar ger dig en bra grund för vidare studier inom teknikutbildningar på universitet och högskola för en framtid som till exempel:

  • Arkitekt
  • Designer
  • Programmerare.

Du får även en bra grund för att gå vidare mot andra yrken.

Pär Bodin

Biträdande rektor
Ansvarig skolledare för teknikprogrammet

Mobil: 073-064 68 32
E-post: par.bodin@utb.solleftea.se

Helene Johansson
Programföreträdare för teknikprogrammet

Mobil: 070-300 07 68
E-post: helene.johansson@utb.solleftea.se

Bibi Öhrnell

Telefon: 0620-68 23 93
E-post: bibi.ohrnell@utb.solleftea.se
Undervisar i språk.

Bo Höglund

Telefon: 0620-68 26 61
E-post: bo.hoglund@utb.solleftea.se
Undervisar i matematik, fysik, data.

Carina Nordlander Johansson

Telefon: 0620-68 23 88
E-post: carina.nordlander-johansson@utb.solleftea.se
Undervisar i svenska, spanska.

Henrik Bergman

Telefon: 0620-68 23 89
E-post: henrik.bergman@utb.solleftea.se
Undervisar i matematik och fysik.

Ulla Bodin

Telefon: 0620-68 24 93
E-post: ulla.bodin@utb.solleftea.se
Undervisar i teknik samt schemaläggare.