Lyssna på sidan Lyssna

Teknikprogrammet (TE)

Designa och programmera din framtid. Utveckla och skapa inom arkitektur, design och IT. Här arbetar du både i projektform och individuellt och mixar teori med praktiskt och kreativt arbete. Du får också kunskaper inom entreprenörskap.

Utmaningar

Inom inriktningen design och produktutveckling arbetar du med design och konstruktion inom arkitektur och produktutveckling. Du får lära dig designprocessen och arbeta i projektform.
Du jobbar både ”för hand” med skisser och modeller samt med 3D-program i datorn.

Tycker du om att konstruera blir denna inriktning perfekt!

Informations- och medieteknik är inriktningen för dig som är intresserad av datorer och IT.

Du får utveckla dina talanger genom utmanande och kreativt arbete inom exempelvis datorkommunikation, programmering och webbutveckling

Inriktningen design och produktutveckling

Inriktningen design och produktutveckling ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Inriktningen behandlar även designprocess och designmetodik.

Poängplan - Design och produktutveckling

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1c

100Matematik 2c

100Matematik 3c


100


Religion 150

Samhällskunskap 1b

100Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Teknik 1

150Fysik 1a


150


Kemi 1


100


Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Cadteknik 1


50


Bild 1a1


50


Konstruktion 1100

Design 1100

Programfördjupningar

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fysik 2100

Cadteknik 2 + 3


50

50

Matematik 4


50

50

Grafisk kommunikation100

Webbutveckling100

Arkitekt - hus


50

50

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Inriktningen informations- och medieteknik

Är du intresserad av datorer? Här utvecklar du dina talanger genom utmanande och kreativt arbete inom till exempel datorkommunikation, programmering och webbutveckling.
Om data och IT lockar dig är detta ditt självklara val.

Poängplan - Informations- och medieteknik

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1c

100Matematik 2c

100Matematik 3c


100


Religion 150

Samhällskunskap 1b

100Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Teknik 1

150Fysik 1a


150


Kemi 1


100


Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Programmering 1


100


Dator och nätverksteknik100

Webbutveckling 1100

Programfördjupningar

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Fysik 2100

Cadteknik 1 + 2


50

50

Matematik 4


50

50

Grafisk kommunikation100

Konstruktion 1100

Elektronik och mikrodatorteknik100

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Efter gymnasiet

Våra inriktningar ger dig en bra grund för vidare studier inom teknikutbildningar på universitet och högskola för en framtid som till exempel:

  • Arkitekt
  • Designer
  • Programmerare.

Du får även en bra grund för att gå vidare mot andra yrken.

Andreas “Calle” Ribbefors

Biträdande rektor
Ansvarig skolledare för teknikprogrammet

Mobil: 076-136 27 77 Tel: 0620-68 22 12
E-post: andreas.ribbefors@utb.solleftea.se

Helene Johansson

Programföreträdare för teknikprogrammet

Mobil: 070-300 07 68
E-post: helene.johansson@utb.solleftea.se

Bibi Öhrnell

Telefon: 0620-68 23 93
E-post: bibi.ohrnell@utb.solleftea.se
Undervisar i språk.

Bo Höglund

Telefon: 0620-68 26 61
E-post: bo.hoglund@utb.solleftea.se
Undervisar i matematik, fysik, data.

Carina Nordlander Johansson

Telefon: 0620-68 23 88
E-post: carina.nordlander-johansson@utb.solleftea.se
Undervisar i svenska, spanska.

Henrik Bergman

Telefon: 0620-68 23 89
E-post: henrik.bergman@utb.solleftea.se
Undervisar i matematik och fysik.

Ulla Bodin

Telefon: 0620-68 24 93
E-post: ulla.bodin@utb.solleftea.se
Undervisar i teknik samt schemaläggare.