Lyssna på sidan Lyssna

Naturbruksprogrammet (NB) Skedomskolan

Utbilda dig för att jobba i skogen om du vill ha ett fritt jobb där du får vara ute mycket. Idag söker skogsnäringen fler personer än vad som utbildas. Det innebär att en skogsutbildning i det närmaste ger en jobbgaranti.

Goda förutsättningar

I takt med att ny teknik gjorts tillgänglig har jobben i skogen förändrats från att vara fysiskt krävande och utförda nästan av uteslutande män, till ett arbete som passar bra för både män och kvinnor med intresse för natur och teknik.

Jobben är trygga, skogen flyttar inte utomlands utan finns kvar att bruka, generation efter generation. På Skedomskolan finns även möjlighet till viss utbildning inom jakt och viltvård.

Utbildningen på Skedomskolan bedrivs både i teoretiska moment i klassrummet och praktiskt ute i skogen. Detta ger dig som elev goda förutsättningar att klara din utbildning med bra resultat.

Inriktningen skogsmaskinförare

I utgången skogsmaskinförare får du lära dig avverkningsarbete med skogsmaskiner.
I detta arbete ingår även till exempel att planera avverkningar, service och reparationer av maskiner. En viktig del i din utbildning är APL (praktik) som du gör hos skogsmaskinföretag.
Du får i utbildningen använda nya skördare, skotare och simulatorer.

Skolan hyr varje år nya skogsmaskiner så du får alltid tillgång till moderna maskiner med den senaste tekniken. Efter utbildningen har du mycket stor chans att få jobb som skogsmaskinförare.

Högskoleförberedande

Vet du redan tidigt att du ska läsa vidare på universitet eller högskola rekommenderar vi denna utgång. Du skaffar dig grundläggande behörighet till högskola och får förutom skogskurserna även läsa kurser som förbereder dig för kommande studier.
Svenska och engelska läser du på ditt individuella val.

Elever som väljer denna utgång läser ofta vidare till skogsmästare eller jägmästare men vägen ligger också öppen till valfri högskoleutbildning.

Oavsett vilken utgång du väljer skaffar du dig goda kunskaper om avverkningsarbete, hur man sköter skog, om virke och naturhänsyn.

Du kan efter gymnasiet arbeta som:

  • Skogsmaskinförare
  • Skogsvård
  • Virkesmätning
  • Inventerings- och planeringsarbete.

Som en extra bonus kommer du att bli en mästare på att göra upp eld utomhus och att steka kolbullar och grilla hamburgare.

Poängplan Naturbruksprogrammet

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 1


50


Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Biologi 1


100


Entreprenörskap100

Naturbruk

20

80

100

Inriktningskurser

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Marken och växternas biologi


46

54

Motor - och röjmotorsåg 1

50

50


Mångbruk av skog

90

10


Terrängtransporter

50

50


Virkeslära


100


Virkestransport med skotare


100


Skogsskötsel 1

100Programfördjupningar


Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Avverkningsmaskiner100

Serviceteknik - naturbruk 1100

Skogsskötsel 2


100


Skogsmaskiner - specialicering200

Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100


Linda Rundqvist

Biträdande rektor
Ansvarig skolledare för naturbruksprogrammet

Mobil: 073-270 22 96
E-post: linda.rundqvist@utb.solleftea.se

Mattias Göransson

Programföreträdare för naturbruksprogrammet

Mobil: 073-812 22 49
E-post: mattias.goransson@utb.solleftea.se
Undervisar på naturbruksprogrammet.

Andreas Göransson

Mobil: 070-203 19 03
E-post: andreas.goransson@utb.solleftea.se
Undervisar i skogsämnen.

Andreas Johansson

Mobil: 070-356 89 34
E-post: andreas.johansson@utb.solleftea.se
Undervisar i biologi och skogsämnen. (Ingår även i NA-arbetslag)

David Sjölander

Mobil: 070-663 22 88
E-post: david.sjolander@utb.solleftea.se
Undervisar i skogsämnen.

Håkan Lindström

Mobil: 073-274 25 75
E-post: hakan.lindstrom@utb.solleftea.se
Undervisar i skogsämnen.

Kristin Sandberg


E-post: kristin.sandberg@utb.solleftea.se
Undervisar i språk.

Mikael Karlsson


E-post: mikael.karlsson@utb.solleftea.se
Undervisar i skogsämnen.

Per Nyberg


E-post: per.nyberg@utb.solleftea.se
Undervisar i skogsämnen.