Lyssna på sidan Lyssna

Välkommen till Kråkans förskola i Helgum!

Kråkans förskola ligger i Helgum, ett litet samhälle ca 2 mil utanför Sollefteå. Förskolan har ett naturnära läge och har gemensamma lokaler med skolan och fritidshemmet.

Här på Kråkans förskola har vi ett tydligt genustänk som genomsyrar vår dagliga verksamet.
Närheten till naturen gör att vi gärna besöker skogen för att upptäcka, utforska och lära. I nära anslutning till förskolan finns både elljuspår, multiarena, fotbollsplan samt gymnastiksal.

Förskolan har tre avdelningar: Tallen, Granen och Eken.

Avdelning Granen blev utsedd av kommunen för ljudsanering. Den fungerar som en inspirationskälla till våra övriga avdelningar samt till andra förskolor. Idag har samtliga avdelningar vidtagit åtgärder som ger ljuddämpande miljöer. Ljudprojektet har medfört att vi gör medvetna val av möbler, lekmaterial m.m.

Vår verksamhet är uppbyggd utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18).

Vi har valt att lägga tyngdpunkten på dessa områden:

  • matte och teknik
  • gympa och rörelse
  • naturen
  • sagor och språk
  • sång och musik
  • skapande

Kontaktuppgifter till Helgums förskola

Besöksadress:

Helgums förskola
Skolvägen 5
882 93 Helgum


Telefonnummer till förskoleavdelningarna:

Eken: 070-234 04 05
Granen:
073-275 33 13
Tallen:
070 224 61 21


Rektor
Eva Eriksson

Telefon: 0620-68 28 42
E-post: eva.eriksson@utb.solleftea.se


Barnomsorgshandläggare
Eva Olsson

Telefon: 0620-68 20 23
E-post: eva.olsson@utb.solleftea.se

Hitta hit