Lyssna på sidan Lyssna

Välkommen till Rödsta skola!

Rödsta skola ligger nära sjukhuset i Sollefteå, med närhet till skogsområden där undervisningen med fördel kan förläggas.

Rödsta skola är belägen på Ärtriksvägen, i närheten av Sollefteå sjukhus. På skolan går ca 105 elever från förskoleklass till och med årskurs 3. I samma byggnad som skolan inryms fritidshem med två avdelningar samt förskola. På Rödsta skola är samverkan mellan de olika årskurserna samt med fritidshemmet mycket väl utvecklat. Tillsammans arbetar vi för att alla elever ska få förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt och redan från start satsar vi på tidiga insatser! Utemiljön består av ett stort grönområde med plats för både fotboll, andra sporter och olika former av lek. Vintertid har vi ”stans bästa pulkabacke” på skolgården och det finns även skidspår i närområdet.

Vision: Kunskapstörstande, glada och trygga elever som går vidare från Rödsta skola väl förberedda för livet.

Rödstas fritidshem

Fritidshemmet består av en avdelning med 4 pedagoger på 70 barn från förskoleklass och upp till årskurs 3. Fritidshemmet har egna lokaler samt samverkar med både skolans bibliotek, rörelserum, matsal samt förskoleklassens teater- och kuddrum.

  • Öppettider: 06:30 - 17:30 Måndag - Fredag (öppettiderna följer vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov och kan ändras)
  • Frukost äter vi kl. 07:45 alla dagar utom vid lov då vi äter kl. 08:00
  • Lunch äter vi kl.11:00 på lovdagar
  • Mellanmål äter vi kl.13:45 alla dagar

Kontaktuppgifter Rödsta skola

Besöksadress:

Rödsta skola
Ärtriksvägen 2E
881 33 Sollefteå


Rektor
Carina Nilsson

Telefon: 0620-68 22 59
E-post: eva-carina.nilsson@utb.solleftea.se


Biträdande rektor

Åsa Sundström

Telefon: 073-270 95 12
E-post: asa.sundstrom@utb.solleftea.se

Skoladministratör
Mona Mähler

Telefon: 0620-68 25 21
E-post: mona.mahler@utb.solleftea.seBarnomsorgshandläggare
Eva Olsson

Telefon: 0620-68 20 23
E-post: eva.olsson@utb.solleftea.se

Hitta hit