Lyssna på sidan Lyssna

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Kropp, själ och framtidens hopp.
En sak är helt säkert, det kommer alltid att behövas personal inom vård och omsorg så länge det finns människor.

Möjligheter

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor som har behov av stöd och hjälp, till exempel inom äldreomsorg, funktionsstöd och sjukvård. Du lär dig om hur människan fungerar både kroppsligt och själsligt och hur du kan hjälpa personer som drabbats av sjukdom eller en funktionsnedsättning.

Du lär dig om bemötande och kommunikation, andra kulturer, hälsa och hygien.
Under utbildningen ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter vård- och omsorgsprogrammet

Du kan välja att söka arbete inom till exempel:

  • Sjukvården
  • Olika boenden
  • Hemtjänsten
  • Personlig assistent

Programmet ger även allmän behörighet till högskola.

Poängplan Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemmensama ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Engelska 5

100Engelska 6


100


Historia 1a1

50Idrott och hälsa 1

50

50


Matematik 1a

100Naturkunskap 1a1


50


Religion 150

Samhällskunskap 1a1

50Svenska/Svenska som andraspråk 1

100Svenska/Svenska som andraspråk 2


100


Svenska/Svenska som andraspråk 3100


Programgemensamma ämnen

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Anatomi och fysiologi 1

50Anatomi och fysiologi 2

50Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1


100


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2


100


Gerontologi och geriatrik100

Hälso - och sjukvård 1

100Hälso - och sjukvård 2100

Omvårdnad 1

100Omvårdnad 2

100Psykiatri 1


100


Psykiatri 2100

Psykologi 150

Samhällskunskap 1a2


50


Social omsorg 1

100Social omsorg 2100

Programfördjupningar

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Mental träning100

Socialpedagogik


100


Individuellt val

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Individuellt val


100

100

Gymnasiearbete

Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Gymnasiearbete100

Eva Westermark

Programföreträdare för vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 070-231 61 10
E-post: eva.westermark@utb.solleftea.se

Mattias Hildebertsson

 

Mobil: 073-274 51 70
E-post: mattias.hildebertsson@utb.solleftea.se

Lovisa Näslund


E-post: lovisa.naslund@utb.solleftea.se
Undervisar på vård- och omsorgsprogrammet.

Marita Lövlund

Mobil: 070-228 64 68
E-post: marita.lovlund@utb.solleftea.se
Undervisar på vård- och omsorgsprogrammet.